1970 och 2000 är två kortsiktigt mycket viktiga nivåer på OMXS30

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 ligger i en uppåtriktad trend och har den senaste tiden även fått flera köpsignaler.

OMXS30 har dock nu kommit upp i vårt kortsiktiga målområde vid ca 2000. Vilket gör att vi ökar vaksamheten på eventuella svaghet- och vändningssignaler. Dessutom visar stochasticindikatorn på att indexet är överköpt.

OMXS30 var i måndags uppe marginellt över ”drömgränsen” 2000 men vände sedan nedåt. Som högst var indexet uppe på 2000,13.

Jämna tal i välbevakade index och aktier blir ofta viktiga beslutsnivåer för många aktörer. Hur konstigt och orationellt det än kan låta.

Men det är lätt att bestämma sig att till exempel vid 100 kr för en aktie eller vid 2000 för OMXS30 ska jag minsann göra si eller så. Även för proffs kan sådana jämna nivåer bli mer eller mindre viktiga psykologiska ankare för beteendet.

Så det var ett svaghetstecken, om än dock inte så överraskande, att indexet inte med en gång orkade etablera sig över den jämna 2000-nivån.

Vidare så stängde OMXS30 nära måndagens lägsta nivå. Vilket ytterligare förstärkte det kortsiktigt negativa intrycket. En reversalformation för nedgång bekräftas därmed om OMXS30 etablerar sig under stödnivån vid ca 1970. Dessutom skulle då OMXS30 parkera sig under den uppåtgående trendlinjen och den horisontella stödnivån i diagrammet ovan.

Alltså en trippel i kortsiktiga säljsignaler om stödet vid ca 1970 bryts…

I så fall finns det sedan kortsiktigt viktiga stödnivåer vid ca 1950, ca 1908 och ca 1873. Sett i ett längre tidsperspektiv är emellertid stödnivån vid ca 1834 betydligt viktigare att bevaka.

För att bryta dessa negativa tendenser behöver OMXS30 tydligt etablera sig över motståndet vid ca 2000. Kan detta också ske under en relativt hög handelsaktivitet erhålls en ny intressant köpsignal.

I så fall siktar vi i det kortsiktiga perspektivet först och främst på uppgångar till ca 2040-2050-området.

Så ca 1970 på nedsidan och ca 2000 på ovansidan tycker vi nu är två mycket intressanta nivåer att bevaka på OMXS30.

Sett på lite längre sikt så är diagrambilden dock fortfarande mest positiv. OMXS30 har fått ett antal starka köpsignaler och ligger i en tydligt uppåtriktad trend. Så varför oroa sig kan man tycka…

Den senaste mer långsiktigt intressanta köpsignalen erhölls förra veckan när motståndet vid ca 1950-1955 bröts.

Sett i detta tidsperspektiv tycker vi att en tydlig säljsignal erhålls först om stödnivån vid ca 1834 passeras. En allvarlig svaghetssignal vore dock om eventuella nedgångar skulle börja ske under en jämförelsevis hög handelsaktivitet.

Men nedgångar under låg börsomsättning som sker ovanför stödnivån 1834 ser vi främst som potentiella köptillfällen i mer långsiktiga portföljer.

Vi kommer också nu under rapportperioden som just startat också använda oss av en kompletterande analysmetod.

Metoden är helt enkelt att studera hur börsen regerar på ”bra” respektive ”dåliga” nyheter. Den metoden kan man i och för sig med fördel använda sig av under hela året. Men den blir extra intressant under rapportperioder.

Kommer ”bra” rapporter resultera i kursuppgångar eller inte?

Och hur kommer sämre än förväntade rapporter tas emot? Blir det först en nedgång efter dessa följt av uppgångar som tar igen det första fallet? En sådan ”förlåtande” kursreaktion på dåliga nyheter kan man i så fall se som ett styrketecken för marknaden som helhet.

Men skulle objektivt sett ”bra” rapporter, som slår förväntningarna, inte resultera i bestående kursuppgångar så är det i sin tur en allvarlig signal om svaghet i börsklimatet.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner.

Minikurs i teknisk analys:

Vad är en säljsignal?

Se filmen så förstår du!

Lämna en kommentar