OMXS30 i en urstark uppåtriktad trend. Ska även AstraZeneca vända uppåt?

Storbolagsindexet OMXS30 ligger envist kvar i en uppåtriktad trend. Senaste köpsignalen kom när indexet passerade 2082. En ny kortsiktig köpsignal erhålls om (eller kanske snarare när?…) OMXS30 etablerar sig över motståndet vid ca 2188.

Skulle OMXS30, mot vår förmodan, börja visa upp svaghet finns det intressanta stödnivåer vid ca 2082, ca 2042 och ca 2000. Skulle dessa stödnivåer brytas får OMXS30 säljsignaler.

Stochasticindikatorn visar att OMXS30 är tydligt överköpt. Men det är ingen säljsignal i sig självt för indexet kan fortsätta att vara överköpt under en längre tid om indexet kommit in i en stark trend.

Däremot är OMXS30 då känsligt för kortsiktiga vinsthemtagningsrekyler. Sker dessa under en jämförelsevis låg handelsaktivitet betraktar vi dock dessa först och främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige investeraren.

I ett längre tidsperspektiv visar OMXS30 också upp en imponerande styrka i den uppåtriktade trenden. Detta indikerar ett stort underliggande köptryck på aktiemarknaden.

Så länge som OMXS30 visar upp detta tydliga mönster med successivt högre och högre både toppar och bottnar ligger vi kvar med våra långsiktiga aktie- och fondinnehav.

Även här använder vi oss av stödnivåerna vid ca 2042 och ca 2000 som viktiga bevakningsnivåer. För skulle OMXS30 etablera sig under dessa stödnivåer, särskilt om nedgången skulle ske under en relativt hög börsaktivitet, erhålls säljsignaler som gör att våra stop losser utlöses.

Vi har i tidigare analyser tagit upp ett antal mycket intressanta aktier. Till exempel förra veckan då vi tog upp köpsignalerna som erhållits i Electrolux och Saniona.

Den här veckan väljer vi att ta med AstraZeneca som haft en ganska besvärlig utveckling sedan toppnivån den 20 juli 2020 på 1165 kr. Som lägst har aktien sedan dess varit nere på 790 kr den 3 mars. Men sedan dess har aktien börjat visa upp en hel del tecken på att en större vändning uppåt kan vara på gång.

AstraZeneca på lång sikt

AstraZeneca har brutit den nedåtriktade trendlinjen och dessutom fått en del andra kortsiktiga köpsignaler. Handelsvolymerna har dock ännu inte vänt till ett entydigt positivt mönster och aktien har ett viktigt stödområde vid ca 790-800 som ”måste” hålla.

Men med tanke på börsens underliggande styrka och fundamentala analyser som visar på att AstraZeneca är klart undervärderat tycker vi det inte skulle vara så överraskande om även denna aktie skulle kunna börja vända uppåt.

Sett i mer detalj i ett kortsiktigare diagram ser vi att AstraZeneca fått köpsignaler när motstånden vid ca 850-855 och ca 862-864 brutits. Nästa viktiga motståndsområde ligger vi ca 900-912 kr.

AstraZeneca på kort sikt

Kortsiktigt intressanta stödnivåer finns vid ca 837-840. På längre sikt är emellertid stödet vid ca 790-800 kr betydligt viktigare.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger aktier i AstraZeneca, Electrolux och Saniona.

Vill du lära dig mer om teknisk analys? Hur du själv kan läsa av diagram för att skapa handelsstrategier och handla med lägre risk?

I så fall: Gå vår online kurs i trading och teknisk analys! Nu ingår dessutom en timmas kostnadsfri individuell utbildning och coaching av den erfarna tradingcoachen Anders Haglund.

Smakprov på kursen:

Vi tar det ifrån början – Vad är egentligen teknisk analys?

OMXS30 fortsätter att visa på styrka. Även Electrolux och Saniona har fått köpsignaler

OMX30 teknisk analys

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 ligger i en uppåtriktad trend och fortsätter att visa på styrka. Trots stochasticindikatorn ligger på höga och överköpta nivåer. Men detta är ingen säljsignal i sig självt. För har OMXS30 kommit in i en stark trend kan indexet fortsätta att vara överköpt under en längre tid.

OMXS30 får kortsiktiga säljsignaler om det etablerar sig under stödnivåerna vid ca 2082, ca 2042 och ca 2000.

Men innan något liknande sker gör vi det enkelt för oss och rider med den stigande trenden uppåt.

Även sett i ett längre tidsperspektiv imponerar OMXS30 med sin trendstyrka.

En lång rad köpsignaler, successivt allt högre och högre bottnar och toppar, och ett positivt handelsvolymmönster signalerar ett starkt underliggande köptryck av aktier.

Även här finns det viktiga stödnivåer vid ca 2042 och ca 2000. Skulle OMXS30 etablera sig under dessa stödnivåer får indexet säljsignaler. Särskilt om dessa skulle erhållas under en relativt hög handelsaktivitet blir dessa viktiga för oss att agera på. För då utlöses våra stop losser.

Men så länge som den uppåtriktade trenden består så gör vi det okomplicerat för oss och behåller då våra långsiktiga aktie- och fondinnehav.

Och nedgångar som sker under en jämförelsevis låg börsaktivitet betraktar vi också först och främst som potentiella köptillfällen.

Det finns också många intressanta aktiediagram att studera. Vi har här valt att ta med Electrolux B och Saniona.

Electrolux B har fått långsiktigt intressanta köpsignaler under stigande volym när motstånden vid ca 215 och ca 220 passerades.

Kan Electrolux B även etablera sig över motståndet vid ca 245-255 ser den långsiktiga uppgångspotentialen betydande ut. Skulle emellertid aktien mot vår förmodan parkera sig under stöden vid ca 200 kr får aktien en säljsignal. Då utlöses vår stop loss.

Saniona har det senaste dryga halvåret legat i en tydlig nedåtriktad trend. Nu har dock aktien givit ifrån sig en hel del styrketecken i diagrammet. Så kanske har den sega nedgången nu äntligen brutits?

Saniona har fått köpsignaler när den under stigande handelsvolym brutit över motstånden vid ca 20 kr och ca 21 kr. Den senaste tiden har dessutom stochasticindikatorn genom en negativ divergens visat på att den nedåtriktade trenden tappat i styrka. Handelsvolymmönstret i övrigt också blivit positivt.

Saniona har ett kortsiktigt intressant stödområde vid ca 20 kr. Men mer långsiktigt sett är stödområdet vid ca 17 kr klart viktigare att bevaka.

En intressant sak med Saniona är också att är det finns fundamentala analyser med betydligt högre riktkurser än de nuvarande kursnivåerna.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger aktier i Electrolux och Saniona.

Vill du lära dig mer om teknisk analys? Hur du själv kan läsa av diagram för att skapa handelsstrategier och handla med lägre risk?

I så fall: Gå vår online kurs i trading och teknisk analys! Nu ingår dessutom en timmas kostnadsfri individuell utbildning och coaching av den erfarna tradingcoachen Anders Haglund.

Smakprov på kursen:

Hur du kan använda indikatorer för att läsa av marknaden

OMXS30 har fått nya köpsignaler. Vad säger diagrammen om ABB, Volvo, Embracer, Sinch och Sweco?

Storbolagsindexet OMXS30 fortsätter att visa på börsens styrka. Den senaste veckan fick indexet nya köpsignaler när motstånden vid ca 2044, ca 2054 och ca 2082 passerades.

Den korta trenden är tydligt stigande och indexet har med en liten marginal till och med orkat över den jämna och därmed psykologiskt intressanta nivån 2100.

Vi gör det enkelt för oss och håller i våra uppåtriktade kortsiktiga innehav i aktier och fonder så länge som den uppåtriktade trenden håller i sig och inga viktiga stödnivåer brutits.

Intressanta stödnivåer i det kortsiktiga perspektivet ligger förnärvarande vid ca 2082, ca 2042-2050 och ca 2000. Den uppåtriktade trendlinjen ligger i skrivande stund vid ca 2023. Så vi förväntar oss att nedåtriktade rekyler ska stanna upp, om inte vid ca 2080, så i alla fall i intervallet 2000-2050.

Skulle OMXS30 etablera sig under dessa stödnivåer, särskilt om detta skulle ske under en relativt hög handelsaktivitet, erhålls säljsignaler. Och då utlöses våra kortsiktiga stop losser.

I ett längre tidsperspektiv är bilden likartad. Ett stort antal köpsignaler och en stark uppåtriktad trend!

I mer långsiktiga portföljer gör vi det också enkelt för oss. Så länge som den uppåtriktade trendlinjen och stödnivån vid ca 2000 håller ligger vi kvar i våra långsiktiga aktie- och fondinnehav.

Nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet betraktar vi också först och främst som potentiella köptillfällen i våra mer långsiktiga portföljer.

Nedan tar vi upp några vad vi tycker är intressanta aktiediagram.

Dels från våra gamla favoriter ABB och Volvo. Där dominerar köpsignaler och uppåtriktade trender.

Vi tar även med några av ”marknadens” favoriter som dock den senaste tiden fått kortsiktiga problem på grund av stigande långräntor och sektorrotation.

Tycker man bolag som Embracer och Sinch är intressanta ur ett fundamentalt perspektiv kanske man vill överväga köp nu när de blivit översålda och dessutom kommit ned till intressanta stödnivåer?

En annan vad vi tycker är ett väldigt välskött bolag är Sweco. Kanske aktiens nedgång håller på att ta slut?

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger också aktier i alla företag som tas upp artikeln.

Vill du lära dig mer om hur du själv kan läsa av diagram för att skapa handelsstrategier och handla med lägre risk?

I så fall: Gå vår online kurs i trading och teknisk analys! Nu ingår dessutom en timmas kostnadsfri individuell utbildning och coaching av den erfarna tradingcoachen Anders Haglund.

Smakprov på kursen:

Den stora hemligheten med teknisk analys!

OMXS30 har fått nya köpsignaler, trenden är uppåtriktad och Tina regerar…

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 har fått nya köpsignaler och fortsätter envist i sin uppåtriktade trend. Indexet har ett kortsiktigt viktigt stödområde vid ca 1985-2008.

Så länge som mönstret med successivt stigande toppar och bottnar håller fortsätter OMXS30 att signalera styrka. Och fortsätter också att trotsa alla pessimistiska prognoser om vinsthemtagningar, ränteuppgångar och tredjevågsoro…

Styrkan kommer i mångt och mycket av centralbankernas och regeringars rekordomfattande penningpolitiska och finanspolitiska stimulanser. Det vill säga man överöser finansmarknaderna med enorma mängder kapital. Samtidigt som räntorna enligt centralbankernas löften ska vara kvar på mycket låga nivåer under överskådlig tid.

TINA är namnet. Det vill säga ”There Is No Alternative” till aktier.

Så att så länge trenden är uppåtriktad fortsätter vi att satsa på uppgång. Och nedgångar som sker under relativt låg handelsaktivitet och som inte bryter under viktiga stödnivåer betraktar vi först och främst som köptillfällen.

I kortsiktiga portföljer bevakar vi därför stödet vid ca 1985 på OMXS30 med stort intresse. För etablerar sig OMXS30 under 1985 erhålls en kortsiktigt viktig säljsignal.

Säsongmässigt har vi nu också kommit in i en traditionellt besvärlig period. Rapportperioden har slutat och många placerare åker dessutom med sina familjer på sportlov. Vilket brukar orsaka en våg av vinsthemtagningar. Ska det bli så i år också? Eller ska ”TINA” göra att börsen håller sig kvar i sin uppåtriktade trend?

Vi får se. Vi bevakar helt enkelt bara stödet vid 1985. ”Keep it simple” brukar nämligen vara en vinnande strategi…

Sett i ett längre tidsperspektiv är bilden av OMXS30 i stort sett densamma.

Köpsignaler och en envist stigande trend. Senaste köpsignalen kom när motståndet vid ca 2044 passerades.

I detta längre tidsperspektiv får OMXS30 även här en första tydlig säljsignal om det etablerar sig under stödområdet vid ca 1985-2008. Därefter finns det sedan även långsiktigt viktiga stödnivåer vid ca 1834 och ca 1700.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner.

Minikurs i teknisk analys!!!!

Investera i din trading nu, helt kostnadsfri minikurs

Provsmak här nere 🙂

När får man en köpsignal?

Se filmen så förstår du!

Trenden för börsen och OMXS30 pekar uppåt. Än så länge…

Storbolagsindexet OMXS30 har i år fått ett antal kortsiktiga köpsignaler och trenden är tydligt uppåtriktad. Senaste köpsignalen kom när motståndet vid ca 2008 passerades. OMXS30 får ny köpsignal om indexet kan etablera sig över motståndet vid ca 2044.

Den kortsiktiga uppåtriktade trendlinjen ligger i skrivande stund vid ca 2007. Denna trendlinje bildar ihop med flera horisontella stödnivåer i intervallet 1985-2008 ett kluster av stödnivåer av stort kortsiktigt intresse.

Nedåtriktade indexrörelser, särskilt om de sker under en relativt låg handelsaktivitet, som inte bryter detta stödområde vid ca 1985-2008 ser vi därför främst som potentiella köptillfällen.

Skulle däremot OMXS30 etablera sig under 1985 erhålls dock en tydlig kortsiktig säljsignal. Därefter finns det sedan intressanta kortsiktiga stödnivåer vid ca 1932, ca 1908 och ca 1834 att bevaka.

Sett i ett längre tidsperspektiv dominerar också den positiva bilden för OMXS30.

OMXS30 har här fått flera långsiktiga köpsignaler, indexet visar upp ett mönster med stigande bottnar och toppar och ligger också klart över sin 200-dagars medeltalskurva som dessutom lutar uppåt.

Uppgångarna sker oftast också under en relativt hög handelsvolym jämfört med den under nedgångsdagarna. Vilket man bland annat kan se på att On Balance Volume (OBV) indikatorn lutar uppåt. Detta positiva handelsvolymmönster är en viktig indikator på den uppåtriktade trendens styrka.

För att få den första långsiktigt intressanta säljsignalen behöver OMXS30 etablera sig under stödområdet vid ca 1950-1985. Sedan finns det också långsiktigt intressanta stödnivåer vid ca 1834 och ca 1700.

Så ser man på indexdiagrammen ser allt lugnt ut. Köpsignaler, positiva volymsamband och uppåtriktade trender vart man än ser…

Dessutom har bolagsrapporterna erbjudit övervägande positiva överraskningar, centralbankerna fortsätter att överskölja finansmarknaderna med billiga pengar och de flesta regeringar stimulerar också med bidrag och skattesänkningar. Allmänhetens oro för pandemin verkar också avta något alltefter som smittotalen går ner och vaccinleveranserna sakta börjar komma igång.

Så vad kan då gå fel? Tja, kanske just det att ”alla” börjat inse att förutsättningarna är goda för att börsen ska fortsätta uppåt under ganska lång tid. Och redan köpt på sig aktier för att vara med på uppgången.

Det finns dessutom gott om exempel på att det spekulativa inslagen på världens finansmarknader är betydande. Man kan till exempel bara nämna Gamestop, Bitcoin och Tesla.

Så skulle det komma betydande negativa nyheter så är det många placerare som ligger felplacerade. Och ska många sälja samtidigt, särskilt när det kanske inte finns så många aktiva placerare som har pengar kvar att köpa för, så kan det bli problem…

Men kommer inga större negativa impulser så kan uppgången fortsätta under ganska lång tid. I princip så länge som centralbankerna fortsätter att bedriva en expansiv penningpolitik.

Kortsiktigt brukar emellertid tiden nu efter rapportperioden, och kanske särskilt i samband med sportlovsveckorna, bli en lugn period. Kanske tycker många kortsiktiga placerare att de vill sälja av då?

Så sammanfattningsvis: Börstrenden är uppåtriktad. Vi ligger därför gärna för uppgång. I kortsiktiga portföljer är det dock intressant att då och då sälja av lite vid kursrusningar uppåt. För att ha möjlighet att kunna köpa lite vid tillfälliga nedgångar.

Men risknivån är hög.

Så vi tycker därför det är viktigt att bevaka att stödnivåer och trendlinjer fortfarande håller.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner.

Minikurs i teknisk analys!!!!

Investera i din trading nu, helt kostnadsfri minikurs

Provsmak här nere :))

Vad är medeltalskurvor? Och vad kan jag använda dom till?

Se filmen så förstår du!

Ska OMXS30 orka etablera sig över det viktiga motståndet?

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 fortsatte förra veckan sin dans kring det börspsykologiska mycket intressanta motståndsområdet kring 2000.

OMXS30 har fått flera köpsignaler och trenden pekar uppåt. Men jämna nivåer i populära index, som 2000 för OMXS30, kan dock bli viktiga så kallade ankare i beslutsfattandet. Även för erfarna börsproffs…

Så för att få en riktigt tydlig köpsignal skulle OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet behöva etablera sig över motståndet vid ca 2008.

Skulle OMXS30 mot vår förmodan parkera sig under stödområdena kring ca 1979-1986, ca 1932 och ca 1908 får indexet istället säljsignaler. Detta vore tydliga tecken på kortsiktig svaghet.

Sett i ett längre tidsperspektiv ser dock OMXS30 fortsatt starkt ut. Indexet har här fått flera starka köpsignaler, trenden lutar uppåt och visar också upp ett långsiktigt mönster med successivt allt högre och högre bottnar och toppar.

De senaste långsiktigt intressanta köpsignalerna I OMXS30 kom när motstånden vid ca 1908 och ca 1950 passerades.

Långsiktigt viktiga stödnivåer finns vid ca 1908, ca 1834 och ca 1700.

En allvarlig svaghetssignal vore om eventuella nedgångar skulle ske under en jämförelsevis hög börsaktivitet. Men nedgångar som sker under låg börsomsättning, särskilt om de sker ovanför stödnivån 1834, ser vi främst som potentiella köptillfällen i mer långsiktiga portföljer.

Styrkan i börstrenden kommer i framför allt ifrån de rekordomfattande stimulanserna ifrån både statsbudgetar som centralbankernas penningpolitik.

Förutsättningarna är goda för en fortsatt långsiktigt stigande börstrend, givetvis avbruten då och då av kortsiktiga vinsthemtagningsperioder, så länge dessa stimulanser fortsätter.

Bland enskilda aktier finns det därför ett stort antal mycket intressanta placeringsalternativ.

Denna gång har vi kommit till ABB.

Om nu hela världen ska elektrificeras och robotiseras borde väl ABB gynnas?

Som vd har ABB dessutom den i tidigare jobb så framgångsrika Björn Rosengren. Om någon som ska väl han kunna göra detta tidigare så byråkratiska konglomerat mer strömlinjeformat och decentraliserat?

I diagrammet ser vi att ABB fått en långsiktigt mycket intressant köpsignal när aktien etablerade sig över motståndet vid ca 240 kr. Aktien bröt då även ut ur en ca ett år lång triangelformation.

Formationen är ca 98 kr djup. Så det långsiktiga prisobjektivet blir då ca 338 kr (240 kr + 98 kr). Det är givetvis ingen exakt prognos. Det är mer att se som ett ungefärligt mått på storleksordningen på den rörelse man kan förvänta sig.

Vi tycker också att stödområdet vid ca 230-240 kr nu är viktigt att bevaka. Den luttrade veteranen Björn Rosengren la en försiktig prognos vid den senaste bokslutsrapporten den 4 februari. Vi tror dock att han använder sig av den beprövade strategin att ”under-promise and over-deliver”. Den har fungerat förr…

Men aktiemarknaden reagerade surt på det och pressade ned kursen ifrån som högst 258,1 dagen innan rapporten till som lägst 241,3 kr. En ny köpsignal erhålls om ABB kan etablera sig över motståndet vid ca 258 kr.

Vi ser emellertid aktiekurser kring 240-250 kr som intressanta investeringstillfällen för våra mer långsiktiga portföljer.

Men skulle ABB parkera sig under stödområdet vid ca 230-240 kr får aktien säljsignaler. Då utlöses våra stopp losser.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger aktier i ABB.

Minikurs i teknisk analys:

Vad är en formation?

Se filmen så förstår du!

Vill du gå hela kursen i teknisk analys? Klicka och anmäl dig här!

OMXS30 ser ut att ladda för uppgångar

Storbolagsindexet OMXS30 fick förra veckan kortsiktiga svaghetssignaler när stödnivån vid ca 1970 bröts. Indexet var sedan snabbt nere och testade av stödområdet strax över 1930 innan det lika snabbt vände uppåt igen.

Den dagen, tisdagen 28 januari, bildade därmed OMXS30, i och med det var nere lågt under dagen men stängde nära dagshögsta, en reversal signal för uppgång.

Köpsignalen bekräftas om OMXS30 den närmaste tiden kan stänga över den dagens högsta nivå på 1979.

Vändningsformationen slås dock sönder om indexet stänger under 1932. Vilket var förra tisdagens lägsta nivå.

Alltså, en kortsiktig köpsignal om OMXS30 stänger över 1979. Och säljsignal om indexet stänger under 1932.

Sett i ett längre tidsperspektiv är dock motståndet vid ca 2000 betydligt intressantare.

För skulle OMXS30 etablera sig över 2000 under en relativt hög handelsaktivitet erhålls en stark köpsignal. Det skulle då vara ytterligare en långsiktigt intressant köpsignal att lägga till alla andra indexet tidigare fått.

Den långa trenden är också tydligt uppåtriktad då indexet visar upp ett mönster av successivt stigande toppar och bottnar och då de längre medeltalskurvorna är envist uppåtriktade.

Skulle emellertid OMXS30 etablera sig under stödnivåerna vid ca 1908, ca 1834 och ca 1700 erhålls säljsignaler.

Nedgångar som sker under en jämförelsevis låg börsaktivitet ser vi dock först och främst som potentiella köptillfällen i våra mer långsiktiga portföljer.

Bland enskilda aktier finns det i denna ekonomiska drivhusmiljö med kraftiga både finanspolitiska och penningpolitiska stimulanser ett stort antal mycket intressanta köpalternativ.

Även om vi i tidigare blogginlägg främst tagit upp många konjunkturkänsliga industri- och råvarubaserade aktier för bevakning går det denna gång inte att undvika spelbolagen.

Rent moraliskt tar det emot, men bland annat Kindred och Betsson ser väldigt intressanta ut.

Kindred fick en stark och långsiktigt intressant köpsignal när motståndet vid ca 80 kr passerades under en stigande handelsaktivitet. Köpsignalen innebar också ett utbrott ur en ca 1,5 år lång bottenformation.

Prisobjektivet på den signalen kan beräknas till drygt 140 kr. Vid ca 140 kr ligger också ett starkt motståndsområde så det får bli vårt långsiktiga mål.

Kortsiktigt har dock Kindred ett motstånd vid ca 110 kr att hantera.

Skulle Kindred mot vår förmodan parkera sig under stödområdet vid ca 80 kr får aktien en relativt stark säljsignal. Så där ligger vår stopp loss nivå för de långsiktiga innehaven.

Men Kindred har ju redan gått iväg en hel del. Därför kan det var lite extra intressant att studera Betsson.

Betsson B verkar nämligen släpa efter lite jämfört med Kindred. Men visar nu upp samma typ av diagrammönster som Kindred gjorde vid ca 80 kr!

Ska historien upprepa sig? Vi bedömer att det finns goda möjligheter för det.

Betsson får en stark och långsiktigt intressant köpsignal om aktien under en relativt hög handelsaktivitet kan etablera sig över motståndet vid ca 85-88 kr.

Baserat på djupet av den stora bottenformationen ser de långsiktiga prisobjektivet ser ut att vara till ca 144 kr.

Detta är dock givetvis ingen exakt vetenskap. Det är bara en grov indikation på vilken storleksordning på rörelsen man kan förvänta sig.

Betsson har ett starkt motstånd vid sin gamla all-time-high nivå vid ca 132 kr. Så vi är mer än nöjda om aktien kan gå upp i närheten av det.

Det är givetvis väldigt viktigt att man också bevakar nedsidan!

Skulle Betsson parkera sig under stödnivåerna vid ca 74-76 kr erhålls tydliga säljsignaler. Då får vi tänka om och använda oss av en stopp loss.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger aktier i Betsson och Kindred.

Minikurs i teknisk analys:

Vad är en köpsignal?

Se filmen så förstår du!

1970 och 2000 är två kortsiktigt mycket viktiga nivåer på OMXS30

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 ligger i en uppåtriktad trend och har den senaste tiden även fått flera köpsignaler.

OMXS30 har dock nu kommit upp i vårt kortsiktiga målområde vid ca 2000. Vilket gör att vi ökar vaksamheten på eventuella svaghet- och vändningssignaler. Dessutom visar stochasticindikatorn på att indexet är överköpt.

OMXS30 var i måndags uppe marginellt över ”drömgränsen” 2000 men vände sedan nedåt. Som högst var indexet uppe på 2000,13.

Jämna tal i välbevakade index och aktier blir ofta viktiga beslutsnivåer för många aktörer. Hur konstigt och orationellt det än kan låta.

Men det är lätt att bestämma sig att till exempel vid 100 kr för en aktie eller vid 2000 för OMXS30 ska jag minsann göra si eller så. Även för proffs kan sådana jämna nivåer bli mer eller mindre viktiga psykologiska ankare för beteendet.

Så det var ett svaghetstecken, om än dock inte så överraskande, att indexet inte med en gång orkade etablera sig över den jämna 2000-nivån.

Vidare så stängde OMXS30 nära måndagens lägsta nivå. Vilket ytterligare förstärkte det kortsiktigt negativa intrycket. En reversalformation för nedgång bekräftas därmed om OMXS30 etablerar sig under stödnivån vid ca 1970. Dessutom skulle då OMXS30 parkera sig under den uppåtgående trendlinjen och den horisontella stödnivån i diagrammet ovan.

Alltså en trippel i kortsiktiga säljsignaler om stödet vid ca 1970 bryts…

I så fall finns det sedan kortsiktigt viktiga stödnivåer vid ca 1950, ca 1908 och ca 1873. Sett i ett längre tidsperspektiv är emellertid stödnivån vid ca 1834 betydligt viktigare att bevaka.

För att bryta dessa negativa tendenser behöver OMXS30 tydligt etablera sig över motståndet vid ca 2000. Kan detta också ske under en relativt hög handelsaktivitet erhålls en ny intressant köpsignal.

I så fall siktar vi i det kortsiktiga perspektivet först och främst på uppgångar till ca 2040-2050-området.

Så ca 1970 på nedsidan och ca 2000 på ovansidan tycker vi nu är två mycket intressanta nivåer att bevaka på OMXS30.

Sett på lite längre sikt så är diagrambilden dock fortfarande mest positiv. OMXS30 har fått ett antal starka köpsignaler och ligger i en tydligt uppåtriktad trend. Så varför oroa sig kan man tycka…

Den senaste mer långsiktigt intressanta köpsignalen erhölls förra veckan när motståndet vid ca 1950-1955 bröts.

Sett i detta tidsperspektiv tycker vi att en tydlig säljsignal erhålls först om stödnivån vid ca 1834 passeras. En allvarlig svaghetssignal vore dock om eventuella nedgångar skulle börja ske under en jämförelsevis hög handelsaktivitet.

Men nedgångar under låg börsomsättning som sker ovanför stödnivån 1834 ser vi främst som potentiella köptillfällen i mer långsiktiga portföljer.

Vi kommer också nu under rapportperioden som just startat också använda oss av en kompletterande analysmetod.

Metoden är helt enkelt att studera hur börsen regerar på ”bra” respektive ”dåliga” nyheter. Den metoden kan man i och för sig med fördel använda sig av under hela året. Men den blir extra intressant under rapportperioder.

Kommer ”bra” rapporter resultera i kursuppgångar eller inte?

Och hur kommer sämre än förväntade rapporter tas emot? Blir det först en nedgång efter dessa följt av uppgångar som tar igen det första fallet? En sådan ”förlåtande” kursreaktion på dåliga nyheter kan man i så fall se som ett styrketecken för marknaden som helhet.

Men skulle objektivt sett ”bra” rapporter, som slår förväntningarna, inte resultera i bestående kursuppgångar så är det i sin tur en allvarlig signal om svaghet i börsklimatet.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner.

Minikurs i teknisk analys:

Vad är en säljsignal?

Se filmen så förstår du!

Trenden är uppåtriktad

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 har den senaste veckan fått en ny köpsignal när det etablerade sig över motståndet vid ca 1950-1955. Indexet ligger även i en uppåtriktad trend.

Kortsiktigt intressanta stödnivåer finns vid ca 1939-1945, ca 1908, ca 1873 och ca 1834.

OMXS30 får en ny kortsiktig köpsignal om OMXS30 kan etablera sig över motståndet vid ca 1975.

Vidgar vi synsättet till ett längre tidsperspektiv ser vi att OMXS30 sedan våren 2020 ligger en uppåtriktad trend med successivt stigande toppar och bottnar. De senaste köpsignalerna bekräftar den långsiktigt positiva bilden av börsläget.

Vi behåller därför en positiv grundsyn på OMXS30 så länge som indexet håller sig över den viktiga stödnivån vid ca 1834 och så länge som eventuella nedgångar sker under relativt låg handelsaktivitet jämfört med den under uppgångsperioderna.

Börsens styrka är i mycket sprunget ur de kraftigt positiva ekonomiska stimulanser som centralbanker och regeringar bedriver i pandemins spår. Vi utgår ifrån att dessa stimulanser fortsätter under överskådlig tid.

Skulle det dock komma signaler om att till exempel centralbankerna i höst vill dra ned på stimulanserna blir läget väldigt känsligt.

Men så länge som centralbanker och regeringar säger att de för säkerhets skull avser stimulera även om ekonomierna börja vakna till liv igen så är det klart positivt för börstrenden.

Bland enskilda aktier finns det gott om exempel på aktier som antingen redan ligger i en kraftig uppgångsfas eller ser ut att ladda för att börja en sådan.

Till exempel bilhandelskedjan Mekonomen är en sådan aktie. Sedan bottennivån i april vid 35 kr har Mekonomen fått ett antal kortsiktiga köpsignaler.

Nu när aktien dessutom etablerat sig över motståndsområdet vid ca 100 kr har den även brutit ut ur en stor bottenformation.

Man kan se det som en upp och nedvänd huvudskuldraformation eller ”cup with a handle”.

Formationen är ca 60 kr djup. Lägger man dessa 60 kr ovanpå utbrottsnivån vid ca 100 kr får man en prispotential till ca 160 kr.

Detta är dock bara en grov måttstock och ingen exakt eller totalsäker prognos. Men i många fall är det ett bra sätt att förstå förhållandet mellan risk och potential i en placering. Sätter man till exempel en stopp loss strax under stödet vid ca 83 kr kan man bättre bedöma om det är värt risken att köpa aktien.

Om man accepterar dessa nivåer som rimliga så får man i så fall ifrån kursen i skrivande stund på 107 kr en uppgångspotential på ca 50 procent. Och en risk på nedsidan på ca 22 procent om stopp lossen vid ca 83 utlöses .

Men om man tycker att detta ger för dålig risk- och vinstförhållande (50% / 22% = 2,3) så kan man antingen låta bli aktien.

Eller så kan man avvakta att aktien eventuellt rekylerar ned till stödområdet vid ca 100 kr innan man köper. För då förbättras risk/vinst-kalkylen betydligt.

Eller så kan man helt enkelt använda sig av en mer närliggande stopp loss nivå.

Kanske till exempel om aktien tydligt etablerar sig under 100 kr? En stopp loss då kanske strax under 96 kr? Även detta förbättrar risk/vinst-kalkylen. Men det ökar risken för att bli utstoppad i onödan.

Det finns alltså många olika sätt agera på även om man gör exakt samma diagramtolkning. Allt beroende på var och ens egen riskvilja. Och kanske också beroende på det tidsperspektiv man väljer att agera inom.

För det stora värdet av teknisk analys som jag ser det är konstigt nog inte att göra prognoser. Visst, det kan vara bra. Men det stora värdet av teknisk analys är istället att hitta nivåer där man kan agera med så gynnsamt förhållande mellan risk och potentiell vinst som möjligt.

Teknisk analys är helt enkelt ett mycket kraftigt verktyg att göra handlingsplaner med.

Se gärna filmen nedan om du vill veta mer.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger också aktier i Mekonomen.

Gratis minikurs i teknisk analys:

Vad är den stora hemligheten med teknisk analys?

Se filmen så förstår du!

OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler. Ska det även orka över 1955? Och vad är nästa kursraket?

Storbolagsindexet OMXS30 har de senaste veckorna visat upp kortsiktiga styrketecken.

En långsiktigt mer intressant köpsignal erhålls dock först om OMXS30 under hög handelsaktivitet kan etablera sig över motståndet vid ca 1950-1955.

Det vore inte särskilt överraskande för oss om OMXS30 skulle få denna mer långsiktiga köpsignal.

Detta då OMXS30 visar upp ett långsiktigt mönster med stigande bottnar och stigande toppar och att handelsvolymmönstret är positivt.

Dessutom så bedriver centralbanker och regeringar världen över kraftigt stimulativa åtgärder. Finansmarknaderna överöses med pengar.

Och då är det inte så konstigt om börstrenden pekar uppåt. Det vore snarast märkligt om den inte gjorde det. Trots pandemin.

Skulle dock mot vår förmodan OMXS30 etablera sig under stödnivån vid ca 1834 får indexet en tydlig säljsignal. Nästa viktiga stödnivå ligger sedan vid ca 1700.

Tittar vi på OMXS30 i ett kortsiktigare tidsperspektiv ser vi att indexet fått ett antal kortsiktiga köpsignaler. Även här erhålls dock en betydligt starkare köpsignal om OMXS30 även kan etablera sig över motståndet vid ca 1950-1955.

Skulle OMXS30 etablera sig under stödnivåerna vid ca 1908-1910, ca 1873 och ca 1834 får indexet istället säljsignaler.

Vårt huvudscenario är dock att OMXS30 ska få nya köpsignaler och då etablera sig över motståndet vid ca 1950-1955. Vårt första kortsiktiga mål för OMXS30 är i så fall området kring ca 2000.

Bland enskilda aktier har vi i tidigare analyser tagit upp många konjunkturkänsliga aktier som till exempel Elanders och Stora Enso, och då särskilt fordonsrelaterade aktier som Autoliv och Volvo, som våra favorit objekt.

En annan klassisk konjunkturvinnare är Melker Schörlings polym- och gummiföretag Hexpol. Kunderna är huvudsakligen fordons- och verkstadsindustrin.

Så vi bedömer att förutsättningarna är goda för att Hexpols verksamhet ska få en klart gynnsam utveckling de närmaste åren.

Hexpol B har de senaste månaderna fått ett antal kortsiktiga köpsignaler, ligger i en uppåtriktad trend och handelsvolymssambanden är positiva.

Den riktigt starka köpsignalen erhålls dock om Hexpol under en relativt hög handelsaktivitet tydligt kan etablera sig över motståndsområdet vid ca 90-94 kr.

I så fall ser Hexpol B ut att ha en betydande uppgångspotential på lite längre sikt.

Skulle dock Hexpol bryta under den uppåtriktade trenden vid ca 87 kr och det horisontella stödområdet vid ca 81-85 får aktien kortsiktiga säljsignaler.

Och skulle dessutom Hexpol etablera sig under sin 200-dagars medeltalskurva och stödområdet vid ca 75 kr får vi verkligen tänka om.

För då får aktien nämligen ganska starka säljsignaler. Så om inte förr så måste vi då använda en stopp loss och sälja våra aktier.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger också aktier i Autoliv, Elanders, Hexpol, Stora Enso och Volvo.

OMXS30 har fått kortsiktig säljsignal

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 ligger i en återhämtningsfas efter de kraftiga uppgångarna i november.

OMXS30 fick också en kortsiktig säljsignal när stödområdet vid ca 1900 bröts. Indexet får nya säljsignaler om även stöden vid ca 1850-1858 och ca 1800 passeras.

Men redan om OMXS30 på nytt skulle etablera sig över motståndsområdet kring ca 1900 får indexet en köpsignal.

När OMXS30 bröt ned under 1900 stödet så bildades med en gång också en vändningssignal för uppgång, en så kallad doji i candlestickdiagrammet eller spik i stapeldiagrammet.

Det vill säga indexet var nere lågt under dagen men stängde nära den dagens högsta nivå.

Dessutom är handelsvolymmönstret och det långa trendmönstret i huvudsak positivt.

Så OMXS30 har visserligen fått en kortsiktig säljsignal men diagrambilden ger totalt sett ett ganska osäkert och velande intryck just nu.

I det längre tidsperspektivet ser vi också att OMXS30 onekligen fått en säljsignal men också att indexet fortfarande ligger i något som ser ut som en konsolideringsfas.

Lite allvarligare säljsignaler skulle erhållas om OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet skulle etablera sig under stödområdena vid ca 1850-1858, ca 1800 och ca 1700.  

Vårt huvudscenario är dock tills vidare att OMXS30 har goda möjligheter att få nya starka köpsignaler genom att under en ökande handelsaktivitet etablera sig över motstånden vid ca 1900 och ca 1950.

I så fall siktar vi först och främst på en uppgång till ca 2000-området.

Några av våra långsiktiga favoritaktier har nu också börjat visa tecken på förnyad styrka efter en längre tids konsolidering.

Det är Indutrade och Lifco som ofta uppvisar en likartad kursutveckling.

De har två olika huvudägare, L E Lundberg respektive Carl Bennet AB, och är verksamma inom två olika branscher.

Indutrade är återförsäljare av industriella komponenter, system och tillhörande tjänster. Lifco är fokuserad på olika nischmarknader med ursprungligt fokus på dentalprodukter.

Men båda företagen är lika på så sätt att de är ”förvärvsmaskiner” som kontinuerligt köper upp bolag, och sedan låter bolagen sköta sig relativt självständigt.

De har båda lyckats skapa ett mycket framgångsrikt decentraliserat ledarskap, som påminner om det som Latour och Nibe så framgångsrikt också använder sig av.

Och tur är väl det att de är duktiga på decentralisering. För Lifco har 160 dotterbolag och Indutrade har över 200 stycken…

I diagrammet ser vi att Indutrade får nya starka köpsignaler om aktien under jämförelsevis stor handel skulle orka etablera sig över motståndsområdet vid ca 500-515 kr. I så fall siktar vi på en uppgång till ca 550-600 kr.

Skulle dock Indutrade något överraskande parkera sig under stöden vid ca 470 och ca 435 får aktien istället säljsignaler.

Lifco får nya starka köpsignaler om aktien kan etablera sig över motståndet vid ca 750 kr. Erhålls denna köpsignal under en relativt hög handelsaktivitet siktar vi sedan på uppgångar till ca 850-900 kr.

Skulle emellertid Lifco parkera sig under stödnivåerna vid ca 685-700 och ca 600-614 erhålls istället säljsignaler och våra stop losser blir då utlösta.

Handelsvolymmönstret och då även OBV-indikatorerna för Indutrade och Lifco visar klart positiva samband. Detta ökar möjligheten för att dessa aktier ska orka bryta ut uppåt.

Något som också ökar på den möjligheten är att de längre trenderna både för OMXS30 och för Indutrade och Lifco pekar uppåt.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger också aktier i Indutrade och Lifco.

Gratis minikurs i teknisk analys:

Den stora hemligheten med teknisk analys.

Hur använder jag den för att göra bättre affärer?

Se filmen så förstår du!

Tyckte du denna film var intressant? Beställ då hela vår onlinekurs i teknisk analys!

Du kanske vill att din partner eller dina barn också ska lära sig göra bättre aktieaffärer?

Ge bort onlinekursen julklapp! Klicka här

OMXS30 börjar bli översålt. Dags för köpsignaler och en ny uppgång?

Storbolagsindexet OMXS30 har de senaste 4 veckorna fastnat i en stillastående konsolideringsfas.

Man kan se det som att den marknaden har varit tvungen att ta igen sig efter den snabba rusningen på drygt 14 procent ifrån botten vid 1702 den 30 oktober.

Det blir gärna så att många placerare efter en sådan stark uppgång säljer av kortsiktiga innehav för att ta hem lite vinstaffärer.

OMXS30 har därför av naturliga skäl visat upp en del kortsiktiga svaghetssignaler de senaste veckorna.

Det intressanta med det är dock att börsen trots det hållit sig kvar på historiskt höga nivåer.

För vinsthemtagningsrekylen har gjort att OMXS30 i princip bara rört sig sidledes. Indexet har inte ens gått under stödet vid ca 1900.

Detta är ett klart styrketecken för börsen. Vilket gör att möjligheterna ser gynnsamma ut för kommande uppgångar.

Stochasticindikatorn visar nu också att OMXS30 börjar bli översålt. Trots att indexet i stort sett bara gjort en sidogående rörelse.

OMXS30 får nya intressanta köpsignaler om det under en relativt hög handelsaktivitet kan etablera sig över motståndet vid ca 1950.

Skulle däremot stöden vid ca 1900 och ca 1850-1860 passeras erhålls istället säljsignaler.

Nedgångar som sker under en låg handelsaktivitet jämfört med handeln under uppgångarna ser vi emellertid främst som potentiella köptillfällen i mer långsiktiga portföljer.

För den långa trenden i OMXS30 är tydligt uppåtriktad.

Och vid uppåtriktade trender tycker vi en intressant handelsstrategi är att köpa vid de kortsiktiga nedgångar som då och då dyker upp inom trenden.

Särskilt om dessa vinsthemtagningsrekyler sker under en lägre börsomsättning än den under uppgångsdagarna.

Betraktar vi OMXS30 i ett mer långsiktigt tidsperspektiv ser vi nämligen att indexet visar upp ett mönster med successivt högre och högre bottnar och toppar.

OMXS30 ligger också över sin 200-dagars medeltalskurva som dessutom lutar svagt uppåt.

Här ser vi också att nya köpsignaler erhålls om OMXS30 kan etablera sig över 1950. Vi siktar i så fall först och främst på en uppgång till 2000 området.

Viktiga stödnivåer att bevaka om OMXS30 trots allt skulle vika nedåt är ca 1900, ca 1850-1860 och ca 1800.

Men särskilt den starka stödnivån vid ca 1700, där även indexet 200-dagars medeltalskurva för närvarande ligger, är intressant att bevaka i ett mer långsiktigt tidsperspektiv.  

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner.

Gratis minikurs i teknisk analys:

Indikatorer vad är det?

Hur använder jag indikatorer för att göra bättre affärer?

Se filmen så förstår du!

Tyckte du denna film var intressant? Då kanske du är intresserad av hela vår onlinekurs i teknisk analys?

Du kanske vill att din partner eller dina barn ska lära sig göra bättre aktieaffärer?

Passa då på att ge bort som julklapp! Klicka här

OMXS30 har börjat visa upp svaghetstecken

Vårt svenska storbolagsindex OMX30 har den senaste veckan börjat visa upp en del svaghetstecken. Fortfarande är dock den långa trenden uppåtriktad och de senaste riktigt tydliga signalerna är ett stort antal köpsignaler.

Men stochasticindikatorn visar nu upp svaghetstecken som indikerar att uppgången håller på att tappa styrka.

OMXS30 får säljsignaler om indexet etablerar sig under stöden vid ca 1900 och ca 1850.

Skulle detta ske under en relativt låg handelsaktivitet jämfört med den under uppgångsdagarna blir dessa säljsignaler dock främst av kortsiktigt intresse.

Skulle däremot börsomsättningen under eventuella nedgångar var hög och särskilt om även stöden vid ca 1800 och ca 1700 bryts blir emellertid säljsignalerna betydligt viktigare i ett mer långsiktigt tidsperspektiv.

Givet den extremt expansiva penningpolitiken ifrån centralbankerna med låga räntor under överskådlig tid och rekordstora köp av obligationer samt den likaså extremt expansiva finanspolitiken ifrån de flesta av världens regeringar så bedömer vi det dock som sannolikast att börsen kommer att fortsätta uppåt det kommande året eller så.

Men ibland blir man ju överraskad så det gäller att bevaka utvecklingen och se vilka signaler som skapas i diagrammen.

Dessutom även om den långa trenden fortsätter att vara uppåtriktad så får man vara beredd på att det då och då kommer det kortsiktiga nedgångsfaser inom den längre uppåtriktade trenden.

Säsongsmässigt sett så vore det inte heller särskilt överraskande om börsen skapar en tillfällig topp vid slutet av november eller nu i början av december.

Mitten av december brukar nämligen kunna vara en svag börsperiod. Sedan kring julhelgen brukar börsen börja kunna ta fart uppåt igen.

Även i ett mer kortsiktigt tidsperspektiv ser vi att OMXS30 börjat tveka i sin uppåtriktade trend.

Här ser vi att OMXS30 redan glidit ur en kortsiktig uppåtriktad trend. Men att tydligare säljsignaler erhålls först om indexet parkerar sig under stödnivåerna som lite mer exakt ligger vid ca 1902 och ca 1858.

Vi ser också att stochastic tydligt signalerat svaghet och att handelsaktiviteten under måndagen den 30 november var högre än under de tidigare dagarnas uppgångsdagar.

Detta med en ökad handel under nedgångarna är oroande tendens som vi gärna ser inte kommer att upprepas…

För att bryta detta så smått negativa mönster skulle OMXS30 behöva etablera sig över motståndet vid ca 1951. Och detta helst under en relativt hög handelsaktivitet.

I så fall siktar vi på nya uppgångar först och främst upp till den psykologiskt viktiga 2000 nivån.

För jämna nivåer för index som är så pass välbevakade som OMXS30 blir ofta viktiga beslutsnivåer för många placerare. Dessutom kan man ur de formationer som OMXS30 tidigare bildat komma fram till att ca 2000 är ett intressant kortsiktigt målintervall för OMXS30.  

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner.

Gratis minikurs i teknisk analys:

Formationer vad är det?

Hur använder jag dom för att göra bättre affärer?

Se filmen så förstår du!

Är du intresserad av att lära dig mer om teknisk analys? Vill och själv kunna hitta köp- och säljsignaler, se trender, kursformationer och att beräkna prisobjektiv?

Och vill du lära dig allt detta av ett proffs med över 30 års erfarenhet av praktiskt användande av teknisk analys?

Passa då på att investera i din trading! Klicka här och anmäl dig till grundkursen i teknisk analys!

Online kurs teknisk analys

Vill du mjukstarta kan du även börja med vår kostnadsfria minikurs. Klicka i så fall här.

OMXS30 ligger i en uppåtriktad trend. Men var ligger de viktiga bevakningsnivåerna?

Storbolagsindexet OMXS30 ligger i en uppåtriktad trend och fortsätter att visa styrka.

Indexet har tidigare fått flera starka köpsignaler och volymsambandet är positivt.

Stochasticindikatorn ligger på höga och överköpta nivåer. Men detta är ingen säljsignal i sig självt då OMXS30 kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om indexet kommit in i stark trend.

Säsongmässigt sett brukar dock börsen ofta nå en kortsiktig topp i början av december. Ibland kommer denna topp kring Luciahelgen.

Därefter följer i så fall en kortsiktig nedgång som sedan ofta bottnar ut kring julhelgen. Därefter stabiliseras ofta läget och sedan kommer man in i en starkare börsfas igen.

Det återstår dock att se om börsen kommer att följa det traditionella säsongmönstret i år. Detta år är ju lite speciellt av många olika anledningar…

Men skulle börsen skena iväg i början av december kommer nog i alla fall vi börja ta hem lite kortsiktiga vinster och höja upp våra stopp loss nivåer.

I det kortsiktigare tidsperspektivet ser vi också att OMXS30 fått ett antal köpsignaler, trenden pekar uppåt och att volymsambandet är positivt.

Här ser vi dock att OMXS30 får en kortsiktig säljsignal redan om stödet vid ca 1900-1905 bryts. Lite starkare säljsignal erhålls emellertid först om indexet skulle etablera sig under stödområdet vid ca 1850-1858.

De tidigare erhållna styrketecknen indikerar dock att OMXS30 har goda möjligheter att fortsätta uppåt ett tag till. Ett test av den psykologiskt viktiga 2000-nivån vore till exempel inte särskilt överraskande.

Bland enskilda aktier har vi i tidigare analyser lyft fram att många konjunkturkänsliga råvaru- och verkstadsaktier, resebolag och investmentbolag har fått intressanta och starka köpsignaler i den tekniska analysen.

I och för sig tycker vi att många av dessa aktier dessutom är synnerligen intressanta även om man gör en fundamental analys på dom. Alltså att man räknar på vinstprognoser med mera. Men det ligger lite utanför denna analysansats.

Även en aktie som H&M har nu börjat visa upp ett antal styrketecken i den tekniska analysen. Det är också en typisk ”öppna upp vinnare” vars verksamhet borde ha mycket att vinna på att pandemins negativa effekter förhoppningsvis börjar ebba ut någon gång nästa år.

H&M B har fått köpsignaler nu senast när motståndet vid ca 165 kr passerades. Uppgångarna har ofta skett under en hög handelsvolym vilket förstärker den positiva bilden i diagrammet.

Kan H&M B dessutom etablera sig över motståndsområdet kring ca 179-180 kr under en relativt hög handelsaktivitet erhålls nya mycket intressanta köpsignaler. I så fall ser H&M B ut att ha goda möjligheter att gå upp och testa motståndsområdet vid ca 200-214 kr.

Skulle H&M B i ett senare läge även etablera sig över motståndet vid ca 214 kr erhålls nya starka köpsignaler.

Om däremot aktien skulle överraska oss med nedgångar får aktien en tydlig svaghetssignal om stödet vid ca 165 bryts. Då passeras i så fall vår kortsiktiga stop loss nivå. Ännu starkare säljsignaler skulle dock erhållas om även det viktiga stödet vid ca 140 kr skulle forceras.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger aktier i H&M B.

Gratis minikurs i teknisk analys:

Medelvärdeskurvor, enkla men mycket värdefulla verktyg

Hur använder jag dom?

Se filmen så förstår du!

Skicka gärna filmen vidare till andra som vill veta!

Är du intresserad av att lära dig mer om teknisk analys? Vill och själv kunna hitta köp- och säljsignaler, se trender, kursformationer och att beräkna prisobjektiv?

Och vill du lära dig allt detta av ett proffs med över 30 års erfarenhet av praktiskt användande av teknisk analys?

Passa då på att investera i din trading! Klicka här och anmäl dig till grundkursen i teknisk analys!

Online kurs teknisk analys

Vill du mjukstarta kan du även börja med vår kostnadsfria minikurs. Klicka i så fall här.

Börsen fortsätter att visa styrka! Nya köpsignaler på OMXS30!

teknisk-analys.nu-OMXS30-

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 har den senaste veckan fått nya starka köpsignaler. De erhölls när indexet lyckades stänga över motståndet vid ca 1905,61, som var den gamla all time high nivån ifrån den 20 februari.

OMXS30 har de senaste veckorna fått ett antal köpsignaler, där särskilt brottet av motståndet vid ca 1958 under en mycket hög handelsaktivitet var extra intressant.

Men börspsykologiskt sett är passerandet av den gamla rekordnivån 1906 ännu viktigare.

teknisk-analys.nu-OMXS30-Lang-sikt

Skulle OMXS30 mot förmodan gå under stödområdet vid ca 1850-1858 erhålls emellertid kortsiktiga säljsignaler. Nästa tydliga stödområde ligger sedan vid ca 1800.

Om sådana eventuella nedgångar skulle ske under en relativt låg handelsaktivitet betraktar vi dock dessa främst potentiella köptillfällen för våra mer långsiktiga portföljer.

Men om nedgångarna börjar ske under en stigande handelsaktivitet och särskilt om OMXS30 skulle parkera sig under det viktiga stödområdet vid ca 1691-1702 kommer vi bli betydligt försiktigare i vårt agerande.

I ett mer kortsiktigt tidsperspektiv ser vi också att OMXS30 visar många tydliga styrketecken. Köpsignalerna avlöser varandra och handelsvolymmönstret är positivt.

teknisk-analys.nu-OMXS30-

OMXS30 får här kortsiktiga säljsignaler om stöden vid ca 1880-1882 och ca 1850-1858 skulle brytas.

Stochasticindikatorn ligger på höga och överköpta nivåer. Men det är ingen säljsignal i sig självt. För OMXS30 kan ligga kvar på överköpta nivåer en längre tid om indexet kommit in en stark trend.

Vi har i tidigare analyser lyft fram många aktier i konjunkturkänsliga branscher som, förutom att vi i den fundamentala analysen ser en betydande uppgångspotential i dom, även sett intressanta ut i diagrammen och där fått starka köpsignaler.

Det har varit aktier som Autoliv, Scandic Hotels, Volvo, Stora Enso med mera. Dessa och andra ”öppna-upp” aktier ser fortsatt mycket intressanta ut. Till och med aktier väldigt långt ut på riskskalan som SAS har nu fått intressanta köpsignaler.

Men vill man ta lite mindre risk så tycker vi att investmentbolag kan vara nog så intressanta alternativ. Investmentbolag tillhör dessutom våra långsiktiga favoritplaceringar.

Särskilt investmentbolag med substansvärderabatt som har stora inslag av industri- och andra konjunkturkänsliga aktier tycker vi i detta läget är extra intressanta att bevaka.

Industrivärden som i skrivande stund handlas med en rabatt på 7 procent och som har stora innehav i Volvo, Sandvik, SCA med flera tycker vi då blir ett naturligt val.

teknisk-analys.nu-Industrivarden-

Industrivärden C har också fått ett antal köpsignaler i diagrammet. Senast när motståndet och den gamla all time high nivån vid ca 255 kr passerades. Handelsvolymsambandet ser också positivt ut.

Vi lägger dock en stopp loss om Industrivärden C skulle etablera sig under stödområdet vid ca 247 kr.

En annan långsiktig favorit är Investor. Investor B har i skrivande stund en substansvärderabatt på ca 17 procent, eller ännu högre om man justerar upp värdena i Mölnlycke och de andra onoterade innehaven, och har även det innehav i konjunkturkänsliga aktier som Atlas Copco och ABB.

teknisk-analys.nu-Investor

Även Investor B har fått köpsignaler och har även det lyckats etablera sig över sina gamla all time high nivåer. Den senaste köpsignalen kom när motståndet vid ca 591 kr passerades.

Skulle Investor B gå under stödnivån vid ca 569 kr erhålls dock en säljsignal. Det skulle signalera en för oss överraskande svaghet. Därför blir ett brott av 569 kr en viktig stop loss nivå för oss.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger aktier i Autoliv, Industrivärden, Investor, SAS, Stora Enso och Volvo B.

Gratis minikurs i teknisk analys:

När får man en säljsignal? Hur ser en säljsignal ut?

Se filmen så förstår du.

Skicka gärna filmen vidare till andra som vill veta.

Är du intresserad av att lära dig mer om teknisk analys? Vill och själv kunna hitta köp- och säljsignaler, se trender, kursformationer och att beräkna prisobjektiv?

Och vill du lära dig allt detta av ett proffs med över 30 års erfarenhet av praktiskt användande av teknisk analys?

Passa då på att investera i din trading! Klicka här och anmäl dig till grundkursen i teknisk analys!

Online kurs teknisk analys

Vill du mjukstarta kan du även börja med vår kostnadsfria minikurs. Klicka i så fall här.

OMXS30 har fått nya köpsignaler och volymsambandet är positivt!

Storbolagsindexet OMXS30 har fått nya köpsignaler då flera motståndsnivåer brutits den senaste veckan. När det starka motståndet vid 1858 passerades var dessutom handelsaktiviteten mycket hög.

Vilket avsevärt stärker det långsiktiga signalvärdet av den köpsignalen.

Skulle OMXS30 på nytt gå under stödområdet vid ca 1850-1858 erhålls kortsiktiga säljsignaler och nästa tydliga stödområde ligger sedan vid ca 1800.

Men skulle sådana eventuella nedgångar ske under en jämfört med uppgångsdagarna låg handelsaktivitet så betraktar vi dessa främst potentiella köptillfällen i mer långsiktiga portföljer.

För det är först om OMXS30 skulle etablera sig under stöden vid ca 1800 eller vid ca 1690-1702 som lite mer långsiktigt intressanta säljsignaler erhålls.

Förutsättningarna ser nu snarast väldigt goda ut för att OMXS30 ska fortsätta uppåt och då även parkera sig väl över det viktiga motståndet vid ca 1905,61 som är all time high ifrån den 20 februari i år.

Den senaste uppgången kom efter att det amerikanska presidentvalet avgjorts till Bidens fördel och att Pfizer kommit med positivt överraskande vaccinnyheter.

Särskilt stark har utvecklingen blivit i konjunkturkänsliga fordons- och andra industriaktier. Vi har sedan länge betonat de intressanta lägena i Autoliv, Volvo med mera.

Men nu har även aktierna längst ut på ”covid-19 riskskalan” som de i reseindustrin börjat rusa uppåt. Ett exempel är Scandic Hotels Group som fått en stark köpsignal ur en nedåtgående kilformation.

Köpsignalen erhölls under en mycket hög handelsaktivitet och föregicks dessutom av en tydlig positiv divergens i stochasticindikatorn.

Vi skulle inte bli särskilt överraskade om Scandic kommer att gå upp och testa motståndet vid ca 35 kr och kanske även det vid ca 48 kr. En viktig stopp loss dock om aktien mot vår förväntan skulle parkera sig under stödområdet vid ca 20-21 kr.

Hur vi resonerar i det stora perspektivet:

Mycket kapital ska det senaste året eller så placerats vid sidan av börsen, i USA i stor utsträckning i obligations ETF:er, i väntan på att alla osäkerheter kring presidentval och covid-19 med mera ska skingras.

I och med att presidentvalet nu ser ut att klarats av på ett positivt sätt så kanske dessa placerare de närmaste veckorna eller månaderna börjar flytta över delar av sitt kapital till aktiemarknaden?

I så fall kan vi förvänta oss breda och envisa uppgångar, för mycket av kapitalet kommer då troligtvis successivt placeras i ETF:er och andra fonder under de närmaste månaderna.

Uppgångarna kommer då ske under relativt hög handelsaktivitet och de kortsiktiga nedåtriktade rekylerna, som man får räkna med kommer då och då, kommer att ske under jämförelsevis låg handelsvolym.

Börsen kommer också reagera positivt på positiva nyheter men inte bry sig så mycket om eventuella negativa nyheter.

Så länge som man ser sådana mönster kommer vi försöka ha en hög aktieandel i våra portföljer.

Är man aktiv i marknaden kanske man dock vill sälja lite om marknaden rusar på lite väl mycket för att ha lite pengar att köpa för på eventuella kortsiktiga nedgångar.

Skulle börsen dock någon gång i framtiden ändra sitt beteende och börja få relativt hög handelsaktivitet vid nedgångarna och kanske också reagera kraftigt på negativa nyheter kommer vi bli betydligt mer försiktiga i vårt agerande.

Den senaste tidens börsutveckling tycker vi bekräftar att det finns väldigt mycket kapital som under lång tid stått vid sidan av börsen och som bara väntar på ”rätt läge” att kliva in.

Detta bedömer vi ha goda möjligheter att resultera i en fortsatt långsiktigt positiv börstrend.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger aktier i Autoliv och Volvo B.

När får man en köpsignal? Hur ser en köpsignal ut?

Se filmen så förstår du.

Skicka gärna filmen vidare till andra som vill veta.

https://www.youtube.com/watch?v=XwAKdbK5tv8&feature=youtu.be

Är du intresserad av att lära dig mer om teknisk analys? Vill och själv kunna hitta köp- och säljsignaler, se trender, kursformationer och att beräkna prisobjektiv?

Och vill du lära dig allt detta av ett proffs med över 30 års erfarenhet av praktiskt användande av teknisk analys?

Passa då på att investera i din trading! Klicka här och anmäl dig till grundkursen i teknisk analys!

Online kurs teknisk analys

Vill du mjukstarta kan du även börja med vår kostnadsfria minikurs. Klicka i så fall här.

OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler

Omxs30 teknisk analys

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 har fått kortsiktigt intressanta köpsignaler. Köpsignalen erhölls när det branta trendlinjemotståndet i diagrammet nedan bröts vid ca 1720 samtidigt som ett horisontellt motstånd passerades vid ca 1734.

Dessutom är stochastic i ett översålt läge och ligger nära att få en köpindikation.  

OMXS30 har de senaste veckorna, som vi i tidigare analyser skrivit om, fått ett antal kortsiktiga säljsignaler som indikerade att det viktiga stödområdet vid ca 1690-1702 skulle riskeras att testas. Detta har nu skett, för OMXS30 var nere på 1702 om lägst förra veckan, vilket gör att dessa säljsignaler kan anses ha ”värkt ut”. 

OMXS30 får nya köpsignaler om även motstånden vid ca 1762, ca 1802 och fram för allt om det vid ca 1858 kan passeras.

Skulle däremot OMXS30 parkera sig under det viktiga stödområdet vid ca 1691-1702, där indexets 200-dagars medeltalskurva dessutom ligger, får indexet emellertid en ganska stark säljsignal. Det är dock inte vår huvudhypotes. Men det gäller att vara observant på allt som går emot ens tänkta scenario.

I ett längre tidsperspektiv ser vi också betydelsen av att stödområdet vid ca 1691-1702 håller. Annars får indexet en ny säljsignal.

Även här finns det dock positiva tendenser. OMXS30 är översålt och handelsvolymsambandet är fortfarande positivt.

OMXS30 får långsiktigt intressanta köpsignaler om indexet under en relativt hög handelsaktivitet kan etablera sig över motstånden vid ca 1800, ca 1858 och ca 1905.

Givetvis får utgången av det amerikanska valet stor påverkan på den kommande börsutvecklingen.

Till viss del är en utdragen rösträkning och juridiska ifrågasättanden av valutgången redan diskonterade av finansmarknaden. Men detta skulle i alla fall troligen påverka börsutvecklingen negativt.

Skulle däremot valet få ett odiskutabelt klart utfall borde det vara väldigt gynnsamt för börsutvecklingen. Även om Biden och demokraterna vinner.

För då ökar möjligheten för att snabbt få igenom ett stort amerikanskt stimulanspaket. Vilket vi bedömer är viktigare än risken för framtida skattehöjningar i USA. Särskilt ifrån ett svenskt perspektiv.

Det är också betydligt viktigare för börserna vilka som styr den amerikanska centralbanken Federal Reserve och hur de resonerar där än vem som är USA:s president…

Om nu börsen skulle orka fortsätta uppåt vilka aktier kommer då gå bäst?

En rimlig bedömning är att då att det kortsiktigt sett kommer vara de stora, konjunkturkänsliga bolag som kommit med bra rapporter, som är intressantast. Många av dessa bolag är nu rejält översålda och ska fonder och andra institutioner snabbt öka i sina aktieportföljer så måste de mer eller mindre gå in i de mest likvida aktierna.

En populär aktie att snabbt öka eller minska sin aktieportföljs konjunkturexponering för större placerare är Stora Enso R. Aktien har efter en rapport som många analytiker tyckte var bra gått ner ifrån 153,75 kr till som lägst 124,1 kr.

Nu har Stora Enso R fått kortsiktiga styrketecken ifrån ett översålt läge. Det vore inte särskilt överraskande om aktien skulle gå upp till motstånden vid ca 140 eller ca 153 kr på en bra börs.

Stora Enso R har dock ett viktigt stödområde vid ca 120-124 kr. Etablerar sig aktien under detta erhålls en tydlig säljsignal.

En annan likvid aktie som blivit översålt men som nu fått kortsiktiga köpsignaler och har en bra rapport bakom sig är Volvo B.

Volvo B ser ut att ha goda möjligheter att gå upp och testa motståndet vid ca 189 kr. Kan Volvo B under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över 189 kr får aktien även en mer långsiktigt intressant köpsignal.

Men skulle Volvo B något överraskande parkera sig under stödet vid ca 165 kr får aktien istället en stark säljsignal. Detta är inte vårt huvudscenario, men en stopp loss är alltid bra att ha.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger aktier i Stora Enso R och Volvo B.

Vad är viktigast? Analys, strategi eller riskhantering? Hur hänger det ihop?

Se filmen så förstår du. Skicka gärna filmen vidare till andra som vill veta.

OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler

OMXS30 teknisk analys

Storbolagsindexet OMXS30 fick förra veckan kortsiktiga svaghetssignaler i diagrammen. De senaste dagarna har dessa tendenser förstärkts.

Däremot har säljsignalerna hittills erhållits under jämförelsevis låga handelsvolymer. Vilket minskar det långsiktiga signalvärdet av dessa säljsignaler.

Kortsiktigt sett så är dock säljsignalerna tydliga nu när stödnivåerna vid ca 1840 och 1798-1802 brutits.

Nästa viktiga test är om OMXS30 skulle gå ned till det starka stödområdet vid ca 1691-1702 där också indexet 200-dagars medeltalskurva ligger.

För att OMXS30 ska få köpsignaler i detta läge behöver antingen indexet göra en tydlig reversal signal för uppgång, till exempel gå ned kraftigt under en handelsdag men sedan stänga vid den dagens högsta kursnivå, eller under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1830 och ca 1858.

Ser vi på OMXS30 i ett något längre tidsperspektiv ser vi att indexet, trots den senaste säljsignalen, fortfarande ligger i uppåtriktad trendrörelse med successivt allt högre och högre både bottnar och toppar. Och att handelsvolymsambandet fortfarande är positivt.

Skulle däremot OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet tydligt etablera sig under stödområdet vid ca 1690 får indexet emellertid en betydligt starkare säljsignal än de som nu erhållits.

Nya köpsignaler erhålls här om motstånden vid ca 1858 och ca 1906 passeras.

Så vi ser i kort perspektiv tydlig svaghet där stopp losser rykt i de kortsiktiga portföljerna.

Men i ett längre tidsperspektiv ser det fortfarande ganska lugnt ut. Snarast fokuserar vi i de mer långsiktiga portföljerna mest på att bevaka stopp loss nivåerna och att försöka identifiera nya köptillfällen.

Nedgångarna har främst kommit på grund av oro kring den ökade covid-19 spridning, osäkerheten inför presidentvalet i USA som i sin tur framkallat ett ganska stort inslag av vinsthemtagningar.

Man såg tendenser till det redan förra veckan då börsens reaktioner på ganska bra företagsrapporter var svag.

Bättre rapporter än väntat gav då inga större börsuppgångar utan snarare istället kursnedgångar. Vilket är tydliga svaghetstecken.

Många vanligtvis aktiva aktieplacerare verkar nu vilja sälja av lite grann i sina aktieportföljer och avvakta läget.

Vilket då lämnar fältet ännu mer öppet för att datamaskinerna ska få ökat spelrum för sin algoritmiska trading som kastar aktiekurserna hit och dit.

Men sedan kan man också helt plötsligt vända på resonemanget och då snarast börja tolka allt positivt. Det brukar inträffa när ”alla” kortsiktiga aktörer sålt det mesta av sina aktier och därmed har en hög kassaandel i sina portföljer.

Detta brukar också sammanfalla med att olika momentumindikatorer som stochastic och RSI gått ned till låga och översålda nivåer.

Då kan man börja istället börja resonera att trots en ökad covid19-spridning kommer myndigheterna i det längsta undvika en total nedstängning som vi hade i många länder i våras. För det blir för dyrt och orsakar så mycket annat lidande.

Politikerna kommer nog snarast också öka på stimulanspaketen i form av bidrag och skattesänkningar. Och centralbankerna kommer att öka sina penningpolitiska stimulanser, hålla nere räntorna och pumpa ut ännu mer pengar i systemet via obligationsköp med mera.

Dessutom så verkar ju många företag klarat av de partiella nedstängningarna överraskande bra. För var inte de senaste bolagsrapporterna egentligen väldigt bra?

Fordons industrin gynnas ju till och med av att folk nu ännu mer vill ha en egen bil att åka i och näthandeln gör att det blir mycket mer godstransporter med lastbil.

Även andra orosmoln som presidentvalet i USA lär ju också kunna skingras med tiden.

Så kanske kommer det bli ett rally efter presidentvalet oavsett utgången?

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner.

Är teknisk aktieanalys nytt för dig? Vill du veta lite mer om vad teknisk analys är och vad du kan använda det till?

Se filmen så förstår du.

Köpsignal i OMXS30

Storbolagsindexet OMXS30 fortsätter att glida uppåt i en uppåtriktad trend. Indexet har sedan botten den 16 mars givit ifrån sig det ena styrketecknet efter det andra. Trots alla orosmoln och negativa skriverier i media.

Den senaste köpsignalen erhölls när OMXS30 stängde över motståndet vid ca 1847. Nästa riktigt starka motståndsnivå ligger vid indexets all time high vid 1905,61 ifrån den 20 februari i år.

I ett längre tidsperspektiv erhålls tydliga säljsignaler först om OMXS30 skulle etablera sig under stöden vid ca 1800 och ca 1690. Vid det senare nivån ligger förnärvarande också indexets viktiga 200-dagars medeltalskurva.

Vilket förstärker betydelsen av att stödnivån vid ca 1690 ska hålla för att den övergripande positiva bilden av OMXS30 ska bestå.

Denna envisa grundstyrka som OMXS30 visat upp sedan i våras bedömer vi i princip kommer att kunna fortsätta under överskådlig tid.

Eller snarare så länge som centralbankerna världen över bedriver en så pass expansiv penningpolitik som de gör nu. Och så länge som de flesta regeringar även dom stimulerar sina ekonomier med kraftfulla finanspolitiska åtgärder (genom bidrag och sänkta skatter).

I det mer kortsiktiga perspektivet är bilden densamma. Trenden är uppåtriktad och OMXS30 fick nyss en ny köpsignal.

Här får dock OMXS30 en kortsiktig säljsignal redan om stödnivån vid ca 1840 bryts. Men ett betydligt viktigare test av börsen styrka sker eventuellt vid stödområdet ca 1797-1800.

Vi har i tidigare analyser betonat att vi långsiktigt sett ser en mycket intressant uppgångspotential i de konjunkturkänsliga aktierna som råvaru-, material- och industriaktierna. Eller varför ínte göra det enkelt för sig och helt enkelt satsa på investmentbolagen?

Men även många andra aktier ser mycket intressanta ut. Till exempel medicinteknikbolaget ARJO.

Arjo har just fått en köpsignal genom att bryta ut ur en stor triangelformation. Formationen har djupet ca 20 kr och köpsignalen skede när Arjo bröt över motståndet vid ca 56 kr. En ledtråd till kurspotential blir då 56 kr plus 20 kr, det vill säga 76 kr.

Arjo har stödnivåer vid ca 54 kr och 51 kr. Etablerar sig aktien, mot vår förmodan, under dessa nivåer erhålls säljsignaler. Så för vår del sätter vi gärna en stop loss under någon av dessa nivåer. Lite beroende på tidshorisont och vilken risk vi vill ta i olika portföljer.

Även läkemedelsbolaget Oncopeptides ser mycket intressant ut i diagrammet. Aktien har med hjälp av ett positivt nyhetsflöde orkat etablera sig över ett motståndsområde vid ca 150 kr.

Oncopeptides har därmed också brutit ut ur en upp- och nedvänd huvudskuldraformation.

Formationens djup är ca 78 kr. En grov indikation för uppgångspotentialen blir då 150 kr plus 78 kr. Det vill säga 228 kr.

Aktien får en viktig säljsignal om den överraskande nog skulle etablera sig under stödnivåerna vid ca 117-120. Men vårt huvudscenario är emellertid att aktien ska kunna hålla sig väl över dessa stödnivåer.

Lär dig teknisk analys och hitta dina köp- och säljsignaler själv.
Gå den kostnadsfria kursen!

Vill och själv kunna hitta köp- och säljsignaler, se trender, kursformationer och att beräkna prisobjektiv? Och vill du lära dig allt detta av ett proffs med över 30 års erfarenhet av praktiskt användande av teknisk analys? Passa då på att investera i din trading! 

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger aktier i Oncopeptides.

OMXS30 trendar uppåt. Nya köpsignaler på gång?

teknisk-analys.nu-OMXS30-Lang-sikt-201005

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 ligger långsiktigt sett i en uppåtriktad trend där köpsignalerna kommit ganska regelbundet sedan botten den 16 mars i år. Detta då bottnarna och topparna har kommit på successivt högre och högre nivåer och handelsvolymsambandet har varit genomgående positivt. Det ser man också på OBV, On Balance Volume indikatorn, som konsekvent lutar uppåt och därmed bekräftar styrkan i den uppåtriktade trenden.

teknisk-analys.nu-OMXS30-Lang-sikt-201005

För att få säljsignaler i detta mer långsiktiga tidsperspektiv behöver OMXS30 på ett tydligt sätt etablera sig under stödnivåerna vid ca 1790-1767 och stödet vid nivån för indexets viktiga 200-dagars medeltalskurva vid ca 1691.

Vi ser dock möjligheterna för nya köpsignaler som större i och med att trenden pekar uppåt, centralbanker och regeringar stimulerar ekonomierna i rekordartad omfattning samtidigt som ränteläget ser ut att vara fortsatt mycket lågt inom överskådlig tid.

OMXS får nya mycket intressanta köpsignaler om det under en relativt hög handelsaktivitet kan etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1847 och ca 1906.

På kort sikt har emellertid OMXS30 fastnat i en något tålamodskrävande konsolideringsfas. Det finns i och för sig en hel del kortsiktiga styrketecken och även här trenden i huvudsak uppåtriktad. Men det är ingen fart i rörelsen uppåt.

Kanske kan den kommande rapportperioden ändra på det? Eller kanske det räcker med att börsbolagen kommer med några fler positiva vinstvarningar?

teknisk-analys.nu-OMXS30-Kort-sikt-201005

En ny köpsignal erhålls även här om motståndet vid ca 1848 bryts.

Kortsiktiga säljsignaler erhålls dock om stöden vid ca 1813, ca 1790 och ca 1862-1868 passeras.

Vi betraktar dock alla nedgångar som sker under en relativt låg handelsaktivitet främst som potentiella köptillfällen i de mer långsiktiga aktieportföljerna.

”Buy on dips” är en strategi som vi använder så länge som alla dessa långsiktiga styrketecken består. Men det gäller då att vara vaksam på om börsens beteende skulle förändras.

För om nedgångarna helt plötsligt börjar ske under en betydligt större handelsaktivitet än tidigare och viktiga nivåer som till exempel 200-dagars kurvans nivå skulle passeras då gäller det nämligen att dra ned risknivåerna betydligt. Det vill säga, då säljer vi och sedan avvaktar vi läget.

En annan sak som vi tycker ökar möjligheten för nya köpsignaler i OMXS30 är styrkan i det bredare OMX Stockholm GI. Det indexet innehåller alla börsens aktier och tar även hänsyn till förfallna utdelningar. OMXS30 består som bekant ”bara” av de 30 största aktierna och tar inte hänsyn till utdelningarna.

teknisk-analys.nu-OMX-Stockholm-GI-201005
teknisk-analys.nu-OMX-Stockholm-GI-201005

Som man kan konstatera så ligger detta bredare börsindex ”före” det smalare OMXS30 och har till och med noterat ett nytt all time high (ATH)! Så sannolikheten för att även OMXS30 kommer göra detta, det vill säga få ett nytt ATH över 1906, tycker vi ser mycket gynnsamma ut.

 OBS: Denna börskrönika är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner.

Lär dig teknisk analys och hitta dina köp- och säljsignaler själv- Gå kursen!

Vill och själv kunna hitta köp- och säljsignaler, se trender, kursformationer och att beräkna prisobjektiv? Känna att du har kontroll? Och vill du lära dig allt detta av ett proffs med över 30 års erfarenhet av praktiskt användande av teknisk analys? Passa då på att investera i din trading! Klicka här och anmäl dig till grundkursen i teknisk analys! (990 kr)

Online kurs teknisk analys