OMXS30 ser svagt ut!

En ”närapå” key-reversal säljsignal erhölls igår på OMXS30. Hade indexet stängt under dagen innans lägsta på 2237,56 hade den varit helt enligt reglerna. Nu blev stängningen på 2239,25, men svaghetstecknen finns där. Stopp loss på den säljsignalen om OMXS30 i ett senare läge skulle stänga över 2266,22.

Det tidigare mönstret med lågvolatila uppåtgående rörelser har brutits den senaste tiden. Istället har vi fått några stora röda nedgångsstaplar i diagrammet. Detta varnar för att marknaden håller på att byta beteende.

Nya lite tydligare säljsignaler erhålls om OMXS30 skulle etablera sig under stödet vid ca 2197-2200. Viktiga stödområden finns sedan vid ca 2150 och ca 2000.

Stochasticindikatorn har de senaste veckorna även den visat på svaghet i den uppåtriktade trenden via säljsignal och negativ divergens.

Kanske ska OMXS30 testa av stödområdet vid ca 2000? Kanske då till midsommar?

Detta negativa scenario faller bort om OMXS30 skulle etablera sig över motståndsområdet vid ca 2285-2300. Men det ser i dagsläget inte så troligt ut.

För det tyder på ett stort säljtryck att börsen inte orkar gå upp trots positiva nyheter ifrån bolagsrapporterna.

Vinsthemtagningsbehovet verkar vara stort hos de institutionella placerarna.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner.

Vill du lära dig mer om trading och teknisk analys?

I så fall: Gå vår online kurs i trading och teknisk analys! Nu ingår dessutom en timmas kostnadsfri individuell utbildning och coaching av den erfarna tradingcoachen Anders Haglund.

Smakprov på kursen:

Säljsignaler

OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler. Ska det även orka över 1955? Och vad är nästa kursraket?

Storbolagsindexet OMXS30 har de senaste veckorna visat upp kortsiktiga styrketecken.

En långsiktigt mer intressant köpsignal erhålls dock först om OMXS30 under hög handelsaktivitet kan etablera sig över motståndet vid ca 1950-1955.

Det vore inte särskilt överraskande för oss om OMXS30 skulle få denna mer långsiktiga köpsignal.

Detta då OMXS30 visar upp ett långsiktigt mönster med stigande bottnar och stigande toppar och att handelsvolymmönstret är positivt.

Dessutom så bedriver centralbanker och regeringar världen över kraftigt stimulativa åtgärder. Finansmarknaderna överöses med pengar.

Och då är det inte så konstigt om börstrenden pekar uppåt. Det vore snarast märkligt om den inte gjorde det. Trots pandemin.

Skulle dock mot vår förmodan OMXS30 etablera sig under stödnivån vid ca 1834 får indexet en tydlig säljsignal. Nästa viktiga stödnivå ligger sedan vid ca 1700.

Tittar vi på OMXS30 i ett kortsiktigare tidsperspektiv ser vi att indexet fått ett antal kortsiktiga köpsignaler. Även här erhålls dock en betydligt starkare köpsignal om OMXS30 även kan etablera sig över motståndet vid ca 1950-1955.

Skulle OMXS30 etablera sig under stödnivåerna vid ca 1908-1910, ca 1873 och ca 1834 får indexet istället säljsignaler.

Vårt huvudscenario är dock att OMXS30 ska få nya köpsignaler och då etablera sig över motståndet vid ca 1950-1955. Vårt första kortsiktiga mål för OMXS30 är i så fall området kring ca 2000.

Bland enskilda aktier har vi i tidigare analyser tagit upp många konjunkturkänsliga aktier som till exempel Elanders och Stora Enso, och då särskilt fordonsrelaterade aktier som Autoliv och Volvo, som våra favorit objekt.

En annan klassisk konjunkturvinnare är Melker Schörlings polym- och gummiföretag Hexpol. Kunderna är huvudsakligen fordons- och verkstadsindustrin.

Så vi bedömer att förutsättningarna är goda för att Hexpols verksamhet ska få en klart gynnsam utveckling de närmaste åren.

Hexpol B har de senaste månaderna fått ett antal kortsiktiga köpsignaler, ligger i en uppåtriktad trend och handelsvolymssambanden är positiva.

Den riktigt starka köpsignalen erhålls dock om Hexpol under en relativt hög handelsaktivitet tydligt kan etablera sig över motståndsområdet vid ca 90-94 kr.

I så fall ser Hexpol B ut att ha en betydande uppgångspotential på lite längre sikt.

Skulle dock Hexpol bryta under den uppåtriktade trenden vid ca 87 kr och det horisontella stödområdet vid ca 81-85 får aktien kortsiktiga säljsignaler.

Och skulle dessutom Hexpol etablera sig under sin 200-dagars medeltalskurva och stödområdet vid ca 75 kr får vi verkligen tänka om.

För då får aktien nämligen ganska starka säljsignaler. Så om inte förr så måste vi då använda en stopp loss och sälja våra aktier.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger också aktier i Autoliv, Elanders, Hexpol, Stora Enso och Volvo.

OMXS30: Kortsiktig tvekan, men stark långsiktigt uppåtriktad trend

teknisk-analys omxs30

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 visade förra veckan upp kortsiktiga svaghetstendenser då stödnivån vid ca 1840 bröts. Indexet gick sedan snabbt ned och testade av stödområdet vid ca 1800.

Den stödnivån höll dock och sedan dess har OMXS30 på nytt försökt komma upp till motståndsområdet vid ca 1858.

teknisk-analys omxs30

Den långa trenden är emellertid uppåtriktad i och med att indexet bildat ett mönster med successivt allt högre och högre toppar och bottnar. Dessutom är de flesta viktiga medeltalskurvorna uppåtriktade.

Så nu befinner OMXS30 sig i en kortsiktig konsolideringsfas inom den längre uppåtriktade trenden.

Nya köpsignaler erhålls om indexet kan etablera sig över motståndet vid ca 1858. Och säljsignaler om stödområdet vid ca 1798-1802 bryts.

På längre sikt erhålls dock lite allvarligare säljsignaler först om OMXS30 under relativt hög handelsaktivitet etablerar sig under det starka stödområdet vid ca 1691-1706 där indexet viktiga 200-dagars medeltalskurva också ligger.

Lär dig teknisk analys och hitta dina köp- och säljsignaler själv.
Gå den kostnadsfria kursen!

Ta kontrol över din trading!

teknisk-analys omxs30

Sett i ett längre tidsperspektiv dominerar också styrketecknen för OMXS30.

Sedan bottennivåerna i mitten av mars har indexet har fått flera starka köpsignaler, trenden pekar uppåt och handelsvolymsambanden är positiva.

Nya köpsignaler erhålls här om OMXS30 kan tydligt etablera sig över motstånden vid ca 1858 och ca 1906.

Styrkan i börstrenden kommer ifrån centralbanker och regeringar som i rekordartad omfattning stimulerar ekonomierna med både expansiv penningpolitik och finanspolitik.

De låga räntorna, obligationsköpen, bidragen och de sänkta skatterna skapar en drivhuseffekt på finansmarknaderna.

Så länge dessa stimulanser fortsätter finns det därför goda förutsättningar för fortsatt stigande börskurser och nya kursrekord.

Vi fortsätter därför med vår strategi att se alla nedgångar som sker under relativt låg handelsaktivitet som potentiella köptillfällen.

Vi har i tidigare analyser också betonat vår positiva syn på ”allt” som har med fordonssektorn att göra.

Volvo B har till exempel fått ett antal starka köpsignaler de senaste månaderna. Den tidigarelagda kvartalsrapporten gjorde att aktien fick ny fart uppåt.

Handelsvolymsambanden är även här positiva vilket stärker signalvärdet i de erhållna köpsignalerna.

teknisk-analys Volvo

Volvo B har tidigare etablerat sig över den gamla all time high nivån vid 175,1. Denna nivå, och den uppåtriktade trendlinjen strax under, blir nu ett viktigt stödområde.

Autoliv har också visat på styrka de senaste månaderna.

Bolaget har något av en oligopolställning på säkerhetsprodukter för fordon och missgynnas inte heller av den pågående elbilstrenden.

teknisk-analys autoliv

Den senaste köpsignalen kom när Autoliv etablerade sig över motståndet vid ca 700 och samtidigt bröt den långa nedåtriktade trendlinjen i diagrammet. Dessutom är handelsvolymsambanden den senaste tiden klart positiva.

Så skulle rapporten, som i skrivande stund inte publicerats, bli bra så borde aktien ha goda förutsättningar att förr eller senare kunna testa av motståndet vid ca 840 kr.

Och kanske med tiden också det vid det gamla all time high nivån 1047,1 kr ifrån 18 juni 2018…

En dålig rapport riskerar dock att förskjuta detta scenario ordentligt i tid.

Stödnivåer finns vid ca 700 kr och en annan tydlig säljsignal skulle också erhållas om aktien skulle etablera sig under stödområdet vid ca 620 kr.

Lär dig teknisk analys och hitta dina köp- och säljsignaler själv.
Gå den kostnadsfria kursen!

Vill och själv kunna hitta köp- och säljsignaler, se trender, kursformationer och att beräkna prisobjektiv? Och vill du lära dig allt detta av ett proffs med över 30 års erfarenhet av praktiskt användande av teknisk analys? Passa då på att investera i din trading! 

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger aktier i Autoliv och Volvo B.

Läs tidigare analyser här:

OMXS30 analys 11 augusti 2020. Även Ericsson, Nokia, Elanders, JM

kortsiktigt-omx-11-aug-2020

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 har den senaste veckan visat på viss styrka och ser ut att ha stabiliserats över de kortsiktigt viktiga stödnivåerna vid ca 1702 och ca 1681-1691.

kortsiktigt-omx-11-aug-2020

Skulle dessa stödnivåer dock, något överraskande, brytas får indexet säljsignaler. OMXS30 ser emellertid ut att ha goda möjligheter att snarare bryta uppåt. Kortsiktigt mycket intressanta köpsignaler erhålls om indexet kan etablera sig över motståndsnivåerna kring ca 1764 och ca 1798.

Får OMXS30 nya köpsignaler så fortsätter också det mer långsiktiga mönstret indexet varit i sedan mars med successiva köpsignaler, högre och högre toppar och bottnar som därmed också skapat en tydligt uppåtriktad trend.I detta med långsiktiga tidsperspektiv får OMXS30 en köpsignal om indexet kan etablera sig över motståndet vid ca 1798. I så fall siktar vi på uppgångar till nästa tydliga motståndsnivå vid ca 1906. Skulle däremot OMXS30 mot förmodan etablera sig under stödnivåerna vid ca 1681-1702 får indexet dock även här säljsignaler.


Bland enskilda aktier är det många som ser intressanta ut ur ett teknisk analys perspektiv. Kan man sedan också kombinera detta med rimliga värderingar och en positiv utvecklingspotential för själva företaget så tycker vi att det blir ännu mer intressant.


Till exempel våra nordiska telekomjättar . Ericsson och Nokia, tycker vi ser intressanta ut ur båda dessa perspektiv. Dessutom kanske intresset fortsätter att öka för dessa bolag om Trump och USA fortsätter sin kampanj emot kinesiska Huawei.


Ericsson B har tidigare fått en stark köpsignal ur en upp- och nedvänd huvudskuldraformation. Formationens storlek indikerar en kurspotential till ca 120 kr. En ny köpsignal erhålls här om motståndet vid ca 105 kr passeras, Säljsignaler erhålls om stöden vid ca 99 kr och särskilt det vid ca 89-92 kr bryts.

Även Nokia ser intressant ut. Kan aktien under en ökad handelsaktivitet etablera sig över motståndet vid ca 45 kr får aktien en mycket intressant köpsignal. Därefter finns det viktiga motståndsnivåer vid ca 55 kr och ca 59 kr. Men formationens storlek, även här en upp och nedvänd huvudskuldra, indikerar en uppgångspotential till ca 63 kr. Men vi är nog tacksamma även för 59 kr… Skulle dock stödnivåerna vid ca 36-37 kr brytas får Nokia istället säljsignaler.


Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Diagram-Nokia-II-200810-1024x576.png

Sedan kan kanske intresset för konjunkturkänsliga bolag öka ännu mer om Trump får igenom ökade stimulanser och om EU:s stimulanspaket går igenom i alla nationella parlament. En av många aktier som då kan komma att gynnas är logistikbolaget Elanders. Detta bolag, som alltså inte bara är ett tryckeri, utan snarare ett välskött och internationellt expanderande logistik företag, kommer att gynnas stort av ökad ekonomisk aktivitet. Aktien har tidigare fått köpsignaler och ligger i en uppåtriktad trend.Kommer Elanders även orka etablera sig över motståndsnivån och sitt MA200 vid ca 67? Eller kommer stödnivåerna vid ca 60 kr brytas? Det återstår att se. Men vi utgår ifrån att aktien har goda möjligheter att passera både motstånden vid ca 67 kr som de vid ca 74 kr, ca 80 kr och kanske även det vid ca 91 kr.


En annan favorit är JM. Aktien har fått flera mycket starka köpsignaler de senaste månaderna och ligger i en tydligt uppåtriktad trend. Nya köpsignaler erhålls om motstånden vid ca 270 kr och 313 kr passeras. Vi blir dock lite försiktiga till aktien om den uppåtgående trendlinjen som i skrivande stund ligger vid ca 254 kr bryts. För JM går oftast rakt upp eller rakt ned…

JM aktieanalys


Är du intresserad av att lära dig mer om teknisk analys och själv kunna hitta köp- och säljsignaler? Och lätt kunna se trender, kursformationer och att beräkna prisobjektiv?

Passa då på att investera i din trading! Klicka är och anmäl dig till vår kurs i teknisk analys!


Viktigt: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner.