Köpsignal i OMXS30

Storbolagsindexet OMXS30 fortsätter att glida uppåt i en uppåtriktad trend. Indexet har sedan botten den 16 mars givit ifrån sig det ena styrketecknet efter det andra. Trots alla orosmoln och negativa skriverier i media.

Den senaste köpsignalen erhölls när OMXS30 stängde över motståndet vid ca 1847. Nästa riktigt starka motståndsnivå ligger vid indexets all time high vid 1905,61 ifrån den 20 februari i år.

I ett längre tidsperspektiv erhålls tydliga säljsignaler först om OMXS30 skulle etablera sig under stöden vid ca 1800 och ca 1690. Vid det senare nivån ligger förnärvarande också indexets viktiga 200-dagars medeltalskurva.

Vilket förstärker betydelsen av att stödnivån vid ca 1690 ska hålla för att den övergripande positiva bilden av OMXS30 ska bestå.

Denna envisa grundstyrka som OMXS30 visat upp sedan i våras bedömer vi i princip kommer att kunna fortsätta under överskådlig tid.

Eller snarare så länge som centralbankerna världen över bedriver en så pass expansiv penningpolitik som de gör nu. Och så länge som de flesta regeringar även dom stimulerar sina ekonomier med kraftfulla finanspolitiska åtgärder (genom bidrag och sänkta skatter).

I det mer kortsiktiga perspektivet är bilden densamma. Trenden är uppåtriktad och OMXS30 fick nyss en ny köpsignal.

Här får dock OMXS30 en kortsiktig säljsignal redan om stödnivån vid ca 1840 bryts. Men ett betydligt viktigare test av börsen styrka sker eventuellt vid stödområdet ca 1797-1800.

Vi har i tidigare analyser betonat att vi långsiktigt sett ser en mycket intressant uppgångspotential i de konjunkturkänsliga aktierna som råvaru-, material- och industriaktierna. Eller varför ínte göra det enkelt för sig och helt enkelt satsa på investmentbolagen?

Men även många andra aktier ser mycket intressanta ut. Till exempel medicinteknikbolaget ARJO.

Arjo har just fått en köpsignal genom att bryta ut ur en stor triangelformation. Formationen har djupet ca 20 kr och köpsignalen skede när Arjo bröt över motståndet vid ca 56 kr. En ledtråd till kurspotential blir då 56 kr plus 20 kr, det vill säga 76 kr.

Arjo har stödnivåer vid ca 54 kr och 51 kr. Etablerar sig aktien, mot vår förmodan, under dessa nivåer erhålls säljsignaler. Så för vår del sätter vi gärna en stop loss under någon av dessa nivåer. Lite beroende på tidshorisont och vilken risk vi vill ta i olika portföljer.

Även läkemedelsbolaget Oncopeptides ser mycket intressant ut i diagrammet. Aktien har med hjälp av ett positivt nyhetsflöde orkat etablera sig över ett motståndsområde vid ca 150 kr.

Oncopeptides har därmed också brutit ut ur en upp- och nedvänd huvudskuldraformation.

Formationens djup är ca 78 kr. En grov indikation för uppgångspotentialen blir då 150 kr plus 78 kr. Det vill säga 228 kr.

Aktien får en viktig säljsignal om den överraskande nog skulle etablera sig under stödnivåerna vid ca 117-120. Men vårt huvudscenario är emellertid att aktien ska kunna hålla sig väl över dessa stödnivåer.

Lär dig teknisk analys och hitta dina köp- och säljsignaler själv.
Gå den kostnadsfria kursen!

Vill och själv kunna hitta köp- och säljsignaler, se trender, kursformationer och att beräkna prisobjektiv? Och vill du lära dig allt detta av ett proffs med över 30 års erfarenhet av praktiskt användande av teknisk analys? Passa då på att investera i din trading! 

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger aktier i Oncopeptides.

Lämna en kommentar