OMXS30 analys 18 augusti 2020. Även om Embracer, G5 Entertainment, Autoliv och SSAB

Storbolagsindexet OMXS30 fick förra veckan kortsiktiga köpsignaler när indexet passerade motståndsnivåerna vid ca 1740 och ca 1764. Nya, och i det längre tidsperspektivet betydligt intressantare, köpsignaler får dock indexet först om det kan etablera sig över motståndsnivån vid ca 1798.

Teknisk analys OMX 18 Augusti 2020
Teknisk analys OMX 18 Augusti 2020 kortisiktigt

Skulle istället OMXS30 etablera sig under stöden vid ca 1730, ca 1691 och under nivån för indexets viktiga 200-dagars medeltalskurva, som i skrivande stund ligger vid ca 1682, får indexet istället säljsignaler.

Ser vi på OMXS30 i ett längre tidsperspektiv kan vi konstatera att indexet sedan i mars fått ett stort antal mycket intressanta köpsignaler och att det även ligger i en tydligt uppåtriktad trend.

Därför vore det inte särskilt överraskande om OMXS30 förr eller senare även skulle orka etablera sig över motståndet vid ca 1798 och då få nya starka köpsignaler. I så fall siktar vi på ett test av motståndsnivån vid ca 1906. Men det gäller emellertid att vara observant på om börsen skulle överraska med oväntad svaghet och få indexet att etablera sig under stödområdena vid ca 1690-1680. Men innan något liknande skett betraktar vi nedgångar främst som potentiella köptillfällen för våra mer långsiktiga aktieportföljer.

Det finns förnärvarande många tekniskt intressanta aktier på Stockholmsbörsen. Man kan på grund av årets pandemi lite grovt dela in dom i stanna-hemma-vinnare, som fått kraftigt kursuppgångar, och öppna-upp-vinnare, som istället haft motvind på börsen i år.

Spel- och gamingbolag tillhör definitivt till stanna-hemma-vinnarna. Kommer deras kursuppgångar hålla i sig när fler och fler ekonomier börjar öppna upp?

Vi kan till exempel studera gamingbolaget Embracer Group som nyligen kom med en mycket stark rapport. Aktien har fått köpsignaler och ligger i en uppåtriktad trend. Den senaste köpsignalen kom när aktien gick över motståndet vid ca 151-152 kr. Dessutom bröt aktien då ur en expanderande triangel.

Embracer uppvisar också ett positivt handelsvolymmönster då uppgångarna skett under en relativt hög handelsaktivitet. Det kan dock kännas lite osäkert för många att köpa en aktie som redan gått upp så mycket. Även om vinsterna ökar och aktien ser väldigt stark ut i diagrammet. Därför kan användandet av en stopp loss om aktien skulle etablera sig under stödet vid ca 151 kr, eller om man vill ta mer risk, under de vid ca 131-135 vara intressant att beakta.

G5 Entertainment är ett annat gamingbolag vars aktie haft en liknande utveckling i år. Aktien har fått flera starka köpsignaler och ligger även det i en tydligt stigande trend. Intressanta stödnivåer att beakta för G5 Entertainment är vid ca 341 kr och ca 278 kr.

Bland öppna-upp-vinnarna finns många verkstadsbolag och råvarubolag. Särskilt fordonsrelaterade företag tycker vi är intressanta att bevaka om konjunkturoptimismen skulle öka på börsen.

Autoliv borde i så fall gynnas. Aktien har redan börjat visa vissa styrketecken och kan vara på gång att bryta ut ur sin stora konsolideringsformation som aktien legat i de senaste månaderna. Autoliv fick nämligen en kortsiktigt intressant köpsignal när motståndsområdet vid ca 620-630 bröts. Betydligt starkare köpsignal skulle dock erhållas om aktien även kunde etablera sig över sin 200-dagars medeltalskurva och motståndsnivån vid ca 664 kr.

Vid ca 563 kr finns dock ett viktigt stödområde att bevaka. Skulle detta stödområde mot förmodan brytas får aktien en ganska kraftig säljsignal.

En annan konjunkturkänslig öppna-upp-vinnare är stålbolaget SSAB. Här har vi tagit med ett diagram på SSAB B som vi föredrar framför den något dyrare A-aktien. (För B-aktien är tillräckligt likvid för de flesta placerare och den ger en högre direktavkastning de år som utdelning ges.)

Även SSAB B har redan fått en kortsiktig köpsignal, men får en betydligt intressantare köpsignal om den tydligt kan etablera sig över motståndsområdet vid ca 27-27,5 kr. Skulle aktien emellertid aktien överraska på nedsidan erhålls säljsignaler om stöden vid ca 24,5 kr och ca 23 kr bryts.

Obs: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner.

Lämna en kommentar