OMXS30 analys 25 augusti. Även NASDAQ, Apple, Tesla och Dow Jones.

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 ligger långsiktigt sett i en uppåtriktad trend där bottnar och toppar kommer på allt högre och högre nivåer. Inom denna uppåtgående trend har emellertid indexet sedan i juni stannat av i en återhämtningsfas. Denna så kallade konsolidering har ett starkt stödområde kring ca 1683-1702 och ett mycket intressant motståndsområde kring ca 1798.

Diagram-OMXS30-Lång-sikt-200824-1024x576

Skulle OMXS30 på ett tydligt sätt etablera sig över 1798 får indexet en ny stark köpsignal. Skulle detta dessutom ske under en relativt hög handelsaktivitet siktar vi sedan på ett test av motståndsområdet vid årets högsta nivå, vilket dessutom är indexets all-time-high, vid 1906.

Skulle däremot OMXS30 mot förmodan etablera sig under stödnivåerna vid ca 1683-1702 får indexet istället säljsignaler. Vilket skulle vara något överraskande för oss. Särskilt då även många enskilda aktier nu ser ut att ladda för fortsatta uppgångar. Men det gäller att vara vaksam så att man i tid observerar om börsen helt plötsligt bryter sitt beteende. Stop losser är som vi ser det helt nödvändigt för att kunna hantera riskerna i värdepappershandeln.

I ett kortare tidsperspektiv har OMXS30 inom denna konsolidering fått ett antal kortsiktiga köpsignaler som indikerar att möjligheterna är gynnsamma för ett genombrott av motståndet vid ca 1798.

Diagram-OMXS30-Kort-sikt-200824-1024x576

Skulle däremot OMXS30 vända ned under stödområdena vid ca 1726-1730, ca 1702, ca 1690 och nivån för indexets 200-dagars medeltalskurva, som i skrivande stund ligger vid 1683, får indexet istället säljsignaler.

Men innan några mer tydliga säljsignaler erhållits betraktar vi alla nedgångar först och främst som potentiella köptillfällen.

Den senaste tidens starka börsklimat får nog till stor del tillskrivas centralbankernas massiva penningpolitiska stimulanser men även kraftiga finanspolitiska stimulanser genom olika former av bidrag och skattesänkningar. Detta har skapat ett stort överskott av kapital på finansmarknaderna som då även flödat över till aktiemarknaderna. I och med att många aktiemarknadsaktörer varit försiktigt inställda till konjunkturen har dessa pengar till stor del gått till aktieköp i konjunkturokänsliga sektorer och till de bolag som gynnats av att många arbetar hemifrån.

Riktigt tydligt kan man se det på NASDAQ börsen och de så kallade FAANG-bolagen (Facebook, Amazone, Apple, Netflix och Google (som numera heter Alphabet)).

Risken med investeringar där är dock att värderingarna enligt de flesta mer sansade analytikerna är väldigt höga. Skulle dessutom fokus mer bli på att man kan öppna upp ekonomierna kan flödena helt plötsligt vända och gå till med konjunkturkänsliga aktier. Diverse politiker (ingen nämnd och ingen glömd…) kan till exempel känna sig stressade att öppna sina ekonomier och kanske då även godkänna vaccin lite tidigare än det är medicinskt motiverat. Vilket kan orsaka en så kallad sektorrotation som kan komma att missgynna FAANG- och andra techbolag och även konjunkturokänsliga bolag i allmänhet.

Är man med på teknikbolagens uppgång, genom direkta innehav i FAANG-bolag eller kanske genom teknikinriktade fonder kan det därför vara intressant att bevaka att de uppåtgående trenderna håller i sig och att inga starka säljsignaler erhålls i NASDAQ Composite eller i dess ledande aktier.

Diagram-NASDAQ-Composite-200824-1024x576

NASDAQ Composite har till exempel ett viktigt stödområde vid ca 10 760-10 840. Etablerar sig indexet under detta stödområde erhålls en stark säljsignal.

De senaste dagarnas raket Apple har en uppåtriktad trendlinje som i skrivande stund ger stöd vid ca 480 USD. Därunder finns i och för sig även intressanta stödnivåer vid ca 460 och ca 436.

Diagram-Apple-Inc-200824

Och på tal om raketer så kan man också gärna bevaka utvecklingen i Tesla. Tesla värderas nu som bekant högre än de fem största biltillverkarna Ford, Hyundai, General Motors, Toyota och Volkswagen. Tillsammans… Så det gäller att betrakta Tesla som ett techbolag som på något sätt har, eller med tiden kommer att ha, en helt annan affärsmodell än de traditionella biltillverkarna för att man ska kunna ha kvar någon form av koppling till den fundamentala analysen.

Men antagligen är väl risken stor att Teslas uppgång ska tillskrivas en masshysteri som skapat stora kapitalflöden som blåst upp en finansiell ballong. Det har ju hänt förr och kommer också att hända flera gånger i framtiden. Men en ballong kan blåsas upp mer än man kan tro i förväg. Kan Tesla gå upp till 2100 USD kan den ju lika gärna gå upp till 2500. Eller varför inte 3000 eller 4000?

Diagram-Tesla-Inc-200824-1024x576

I diagrammet fick dock Tesla senast en stark köpsignal när den etablerade sig över det tidigare motståndet vid ca 1800 USD. Formationens storlek indikerar en uppgångspotential till ca 2200 USD. Den skarpt uppåtriktade trendlinjen i diagrammet ger i skrivande stund en stödnivå vid ca 1920. Skulle den uppåtriktade trendlinjen brytas finns det sedan ett viktigt stödområde vid ca 1795-1840 USD.

Skulle dessa olika stödnivåer i NASDAQ och FAANG-bolagen brytas kan man sedan kanske börja titta lite mer på konjunkturkänsliga aktier. I USA får dessa i denna analys bli representerade i det klassiska Dow Jones Industrial indexet. Dow Jones har i och för sig fått en hel del köpsignaler de senaste månaderna och ligger i en uppåtriktad trend. Men indexet har inte alls haft en lika stark utveckling som NASDAQ Composite.

Diagram-Dow-Jones-200824-1024x576

Dow Jones får nya intressanta köpsignaler om indexet kan etablera sig över motståndsområdet vid ca 28 155. Skulle däremot stödnivåerna vid ca 27 030-27 070 och ca 25 990 brytas får indexet istället säljsignaler. Men så länge detta inte skett betraktar vi även här nedgångar främst som potentiella köptillfällen.

Är du intresserad av att lära dig mer om teknisk analys? Vill och själv kunna hitta köp- och säljsignaler, se trender, kursformationer och att beräkna prisobjektiv?

Och vill du lära dig allt detta av ett proffs med över 30 års erfarenhet av praktiskt användande av teknisk analys?

Passa då på att investera i din trading! Klicka här och anmäl dig till grundkursen i teknisk analys!

Vill du mjukstarta kan du även börja med vår kostnadsfria minikurs. Klicka i så fall här.

Viktigt: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner.

Lämna en kommentar