OMXS30 analys 29 september 2020. Kortsiktiga köpsignaler. Ska även det viktiga motståndet vid ca 1847 passeras? Och hur är läget för Stillfront och HM B?

Storbolagsindexet OMXS30 visade förra veckan upp kortsiktiga svaghetssignaler men återkom vid starten av denna vecka med klara styrkebesked. Indexet fick kortsiktiga köpsignaler när motståndsnivåerna vid ca 1792 och ca 1798 passerades. Stochastic gav samtidigt ifrån sig köpindikationer ifrån ett tidigare översålt läge.

Även om handelsaktiviteten inte var anmärkningsvärt hög i vid måndagens uppgång så är de senaste månadernas handelsvolymsamband klart positivt. För att få lite kraftfullare och långsiktigt sett intressantare köpsignal måste dock OMXS30 etablera sig över motståndet vid ca 1847. Och detta helst också under en relativt hög handelsaktivitet.

Skulle OMXS30 istället överraska på nedsidan så får indexet kortsiktiga säljsignaler om stöden vid ca 1762-1769 och ca 1748 skulle brytas. I ett längre tidsperspektiv är emellertid stödnivåerna vid ca 1689-1702 betydligt viktigare att bevaka.

OMXS30 lite långsiktigare

Går vi över till den mer långsiktiga bilden så ser vi också att om OMXS30 får köpsignalen över ca 1847 så ligger nästa starka motståndsnivå vid indexet toppnivå ca 1906.

Vi bedömer att konjunkturkänsliga verkstads- och råvarubolag har en väldigt stor positiv kurspotential de närmaste åren mot bakgrund av de kraftiga penningpolitiska och finanspolitiska stimulanserna som nu sätts in.

Det vill säga man sänker skatter och ökar bidragen världen över samtidigt som centralbankerna köper obligationer i rekordartad omfattning. På samma gång som man utlovar ett fortsatt lågt ränteläge de närmaste åren…

Lägger man ihop dessa faktorer så blir det svårt att se något annat än att konjunkturen förr eller senare kommer att ta ordentlig fart uppåt.

Men innan alla blir övertygade om detta så har det stora överskottet av riskvilligt kapital letat sig till främst amerikanska tech-aktier och andra coronavinnaraktier.

Bland annat har spelbolagen gått mycket starkt.

Stillfront teknisk analys

Stillfront är en av vinnarna. Aktien har rusat uppåt och man skulle kunna tro att den är fundamentalt övervärderad. Men många analytiker har faktiskt högre fundamentala riktkurser än de 1140 kr som aktien i skrivande stund står i.

I diagrammet ser vi att Stillfront ligger i en tydligt uppåtriktad trend. Handelsvolymsambandet är också positivt. Aktien får en ny köpsignal om motståndet vid ca 1196-1216 passeras. Skulle däremot stödet vid ca 1150 brytas får Stillfront istället en säljsignal. I ett längre tidsperspektiv är också stödet vid ca 800 kr mycket intressant att bevaka.

Hennes & Mauritz teknisk analys

En annan uppmärksammad aktie är HM B. Aktien ligger i en stor konsolideringsformation, eller förhoppningsvis snarare i en stor bottenformation.

HM B får en stark köpsignal om den under en relativt hög handelsaktivitet på ett tydligt sätt kan etablera sig över motståndsområdet vid ca 165-170 kr. Kortsiktiga stödnivåer finns vid ca 146 kr. Men det är först om stödet vid ca 132 kr bryts som aktien får långsiktigt intressanta säljsignaler.

Bolaget har lämnat en positiv vinstvarning, många fundamentala analytiker är positiva till aktien och den generella börstrenden är positiv. Så möjligheterna borde vara gynnsamma för ett utbrott ur formationen på ovansidan. Kanske kommer rapporten nu på torsdag ge tydligare ledtrådar om riktningen?

Lär dig teknisk analys och hitta dina köp- och säljsignaler själv- Gå kursen!

Vill och själv kunna hitta köp- och säljsignaler, se trender, kursformationer och att beräkna prisobjektiv? Känna att du har kontroll?

Och vill du lära dig allt detta av ett proffs med över 30 års erfarenhet av praktiskt användande av teknisk analys?

Passa då på att investera i din trading! Klicka här och anmäl dig till grundkursen i teknisk analys!

Online kurs teknisk analys

Vill du testa på kan du även börja med vår kostnadsfria minikurs. Klicka i så fall här.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger aktier i HM B.

Lämna en kommentar