OMXS30 analys 3 augusti 2020

OMXS30, som tidigare under våren och sommaren fått ett antal köpsignaler och då kommit in en tydligt uppåtriktad trend, visade senaste veckan upp ett antal kortsiktiga svaghetssignaler.

Indexet gick då ned till stödområdet vid ca 1690-1730 men vände sedan snabbt upp därifrån igen. Det blir nu i den tekniska analysen viktigt att bevaka om OMXS30 på nytt kommer att testa och eventuellt stänga under detta stödområde. Skulle sedan också indexet etablera sig under sin 200-dagars medeltalskurva, som i skrivande stund ligger vid ca 1680, får indexet ganska starka säljsignaler.

Teknisk analys

Men innan det skett betraktar jag alla nedåtriktade indexrörelser mest som potentiella köptillfällen. För på det mer övergripande planet ligger OMXS30 fortfarande i en uppåtriktad trend med successivt stigande bottnar och stigande toppar. Dessutom ser man i diagrammet att stochastic-indikatorn är nere på låga och översålda nivåer.

Kortsiktigt sett får OMXS30 intressanta köpsignaler om motstånden vid ca 1750 och ca 1764 kan passeras. På lite längre sikt är emellertid motstånden vid ca 1798 och ca 1906 betydligt viktigare att bevaka.

OMXS30 200801
OMXS30 kortsiktigt sett. Köpsignaler erhålls om indexet etablerar sig över motstånden vid ca 1750, ca 1764 och ca 1798. Säljsignaler erhålls om indexet parkerar sig under stöden vid ca 1702, ca 1690 och ca 1680.

Sedan blir det då och då så att börsen, trots att de längre trenderna pekar uppåt, gör vinsthemtagningar påverkat av till exempel pessimistiska uttalanden ifrån den amerikanska centralbanken, alarmistiska tidningsrubriker om att USA:s BNP under andra kvartalet fallit med 32,9 procent eller att Trump vill skjuta på presidentvalet.  

Sådant orsakar mest köptillfällen om man kan kombinera det med en välavvägd strategi för stopp losser och annan riskhantering.

För att centralbankerna är pessimistiska kan man också se som positivt. För då kommer dom fortsätta att stimulera börsen med fortsatt expansiv penningpolitik. Och att USA:s BNP fallit med 32,9 procent är beräknat i årstakt!

Det vill säga amerikanerna har på sitt traditionella, och i min mening minst sagt underliga, sätt räknat upp kvartalets BNP nedgång på ca 7,4 procent till en årstakt på 32,9 procent. I detta fall blir det totalt missvisande.

Det är klart att om man stänger in människor i sina hem så går den ekonomiska aktiviteten ned. Men ifrån det läget går den inte rimligtvis ned lika mycket per kvartal de kommande tre kvartalen! Snarare borde som värst nedgången börja plana ut. Eller som nu, när man börjat öppna upp samhället, att BNP antagligen kommer att öka kraftigt de kommande kvartalen.

Om BNP något av de kommande kvartalen går upp med 5-6 procent, vilket inte kommer att vara särskilt svårt att åstadkomma ifrån en låg nedstängd nivå, då kan man istället börja prata om en ökning av BNP på 20-30 procent i årstakt! Vilket i så fall också kommer att vara totalt missvisande.   

Slutligen så kan man konstatera att det inte är Trump som bestämmer när presidentvalet ska hållas.

Men allt sådant liknande nyhetsbrus får man räkna med påverkar börserna då och då. Vilket man i så fall snarast kan utnyttja som köptillfällen. Särskilt om man i den tekniska analysen kan konstatera att viktiga stödnivåer och uppåtriktade trender fortfarande håller.

Tycker du att det är spännande med teknisk analys och vill lära dig mer? Det finns en minikurs som är helt kostnadsfri så kan du komma igång och lära dig mer om det! Klicka bara på ”Ja tack” i gröna rutan högst upp till höger så skapar du ett konto för att gå på kursen!

Viktigt att observera: Denna artikel innehåller absolut inga rekommendationer. Betrakta detta bara som inspiration. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner.

Lämna en kommentar