OMX 30 analys 28 Juli 2020.

OMXS30 har tidigare under våren och sommaren fått ett antal köpsignaler och ligger nu i en tydligt uppåtriktad trend.

OMXS30 får nya intressanta köpsignaler om indexet kan etablera sig över motstånden vid ca 1797 och ca 1900. Men skulle indexet istället etablera sig under stöden vid ca 1690-1730 och under sin 200-dagars medelvärdeskurva som i skrivande stund ligger vid ca 1677 får indexet istället säljsignaler.

OMXS30-28 Juli2020

Ska indexet orka fortsätta uppåt trots att vi snart, efter att den intensivaste delen av rapportperioden nu har klarats av, nu kommer in en historiskt sett svagare börssäsong? Det återstår att se. Än så länge håller sig dock den uppåtriktade trenden i sig och rapporterna har i huvudsak överraskat åt det positiva hållet. Dessutom har börsen tidigare i år också, framförallt på grund av covid-19 pandemin, helt struntat i de traditionella säsongsmönstren.

Så att så länge som mönstret med successivt allt högre och högre bottnar och toppar håller i sig behåller jag en positiv grundsyn på börsen och följer det gamla börsordspråket ”trade with the trend”.

Viktigt att observera: Denna artikel innehåller absolut inga rekommendationer. Betrakta detta bara som inspiration. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner.

Lämna en kommentar