OMXS30 fortsätter att visa på styrka. Även Electrolux och Saniona har fått köpsignaler

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 ligger i en uppåtriktad trend och fortsätter att visa på styrka. Trots stochasticindikatorn ligger på höga och överköpta nivåer. Men detta är ingen säljsignal i sig självt. För har OMXS30 kommit in i en stark trend kan indexet fortsätta att vara överköpt under en längre tid.

OMXS30 får kortsiktiga säljsignaler om det etablerar sig under stödnivåerna vid ca 2082, ca 2042 och ca 2000.

Men innan något liknande sker gör vi det enkelt för oss och rider med den stigande trenden uppåt.

Även sett i ett längre tidsperspektiv imponerar OMXS30 med sin trendstyrka.

En lång rad köpsignaler, successivt allt högre och högre bottnar och toppar, och ett positivt handelsvolymmönster signalerar ett starkt underliggande köptryck av aktier.

Även här finns det viktiga stödnivåer vid ca 2042 och ca 2000. Skulle OMXS30 etablera sig under dessa stödnivåer får indexet säljsignaler. Särskilt om dessa skulle erhållas under en relativt hög handelsaktivitet blir dessa viktiga för oss att agera på. För då utlöses våra stop losser.

Men så länge som den uppåtriktade trenden består så gör vi det okomplicerat för oss och behåller då våra långsiktiga aktie- och fondinnehav.

Och nedgångar som sker under en jämförelsevis låg börsaktivitet betraktar vi också först och främst som potentiella köptillfällen.

Det finns också många intressanta aktiediagram att studera. Vi har här valt att ta med Electrolux B och Saniona.

Electrolux B har fått långsiktigt intressanta köpsignaler under stigande volym när motstånden vid ca 215 och ca 220 passerades.

Kan Electrolux B även etablera sig över motståndet vid ca 245-255 ser den långsiktiga uppgångspotentialen betydande ut. Skulle emellertid aktien mot vår förmodan parkera sig under stöden vid ca 200 kr får aktien en säljsignal. Då utlöses vår stop loss.

Saniona har det senaste dryga halvåret legat i en tydlig nedåtriktad trend. Nu har dock aktien givit ifrån sig en hel del styrketecken i diagrammet. Så kanske har den sega nedgången nu äntligen brutits?

Saniona har fått köpsignaler när den under stigande handelsvolym brutit över motstånden vid ca 20 kr och ca 21 kr. Den senaste tiden har dessutom stochasticindikatorn genom en negativ divergens visat på att den nedåtriktade trenden tappat i styrka. Handelsvolymmönstret i övrigt också blivit positivt.

Saniona har ett kortsiktigt intressant stödområde vid ca 20 kr. Men mer långsiktigt sett är stödområdet vid ca 17 kr klart viktigare att bevaka.

En intressant sak med Saniona är också att är det finns fundamentala analyser med betydligt högre riktkurser än de nuvarande kursnivåerna.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger aktier i Electrolux och Saniona.

Vill du lära dig mer om teknisk analys? Hur du själv kan läsa av diagram för att skapa handelsstrategier och handla med lägre risk?

I så fall: Gå vår online kurs i trading och teknisk analys! Nu ingår dessutom en timmas kostnadsfri individuell utbildning och coaching av den erfarna tradingcoachen Anders Haglund.

Smakprov på kursen:

Hur du kan använda indikatorer för att läsa av marknaden

Lämna en kommentar