OMXS30 har fått kortsiktig säljsignal

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 ligger i en återhämtningsfas efter de kraftiga uppgångarna i november.

OMXS30 fick också en kortsiktig säljsignal när stödområdet vid ca 1900 bröts. Indexet får nya säljsignaler om även stöden vid ca 1850-1858 och ca 1800 passeras.

Men redan om OMXS30 på nytt skulle etablera sig över motståndsområdet kring ca 1900 får indexet en köpsignal.

När OMXS30 bröt ned under 1900 stödet så bildades med en gång också en vändningssignal för uppgång, en så kallad doji i candlestickdiagrammet eller spik i stapeldiagrammet.

Det vill säga indexet var nere lågt under dagen men stängde nära den dagens högsta nivå.

Dessutom är handelsvolymmönstret och det långa trendmönstret i huvudsak positivt.

Så OMXS30 har visserligen fått en kortsiktig säljsignal men diagrambilden ger totalt sett ett ganska osäkert och velande intryck just nu.

I det längre tidsperspektivet ser vi också att OMXS30 onekligen fått en säljsignal men också att indexet fortfarande ligger i något som ser ut som en konsolideringsfas.

Lite allvarligare säljsignaler skulle erhållas om OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet skulle etablera sig under stödområdena vid ca 1850-1858, ca 1800 och ca 1700.  

Vårt huvudscenario är dock tills vidare att OMXS30 har goda möjligheter att få nya starka köpsignaler genom att under en ökande handelsaktivitet etablera sig över motstånden vid ca 1900 och ca 1950.

I så fall siktar vi först och främst på en uppgång till ca 2000-området.

Några av våra långsiktiga favoritaktier har nu också börjat visa tecken på förnyad styrka efter en längre tids konsolidering.

Det är Indutrade och Lifco som ofta uppvisar en likartad kursutveckling.

De har två olika huvudägare, L E Lundberg respektive Carl Bennet AB, och är verksamma inom två olika branscher.

Indutrade är återförsäljare av industriella komponenter, system och tillhörande tjänster. Lifco är fokuserad på olika nischmarknader med ursprungligt fokus på dentalprodukter.

Men båda företagen är lika på så sätt att de är ”förvärvsmaskiner” som kontinuerligt köper upp bolag, och sedan låter bolagen sköta sig relativt självständigt.

De har båda lyckats skapa ett mycket framgångsrikt decentraliserat ledarskap, som påminner om det som Latour och Nibe så framgångsrikt också använder sig av.

Och tur är väl det att de är duktiga på decentralisering. För Lifco har 160 dotterbolag och Indutrade har över 200 stycken…

I diagrammet ser vi att Indutrade får nya starka köpsignaler om aktien under jämförelsevis stor handel skulle orka etablera sig över motståndsområdet vid ca 500-515 kr. I så fall siktar vi på en uppgång till ca 550-600 kr.

Skulle dock Indutrade något överraskande parkera sig under stöden vid ca 470 och ca 435 får aktien istället säljsignaler.

Lifco får nya starka köpsignaler om aktien kan etablera sig över motståndet vid ca 750 kr. Erhålls denna köpsignal under en relativt hög handelsaktivitet siktar vi sedan på uppgångar till ca 850-900 kr.

Skulle emellertid Lifco parkera sig under stödnivåerna vid ca 685-700 och ca 600-614 erhålls istället säljsignaler och våra stop losser blir då utlösta.

Handelsvolymmönstret och då även OBV-indikatorerna för Indutrade och Lifco visar klart positiva samband. Detta ökar möjligheten för att dessa aktier ska orka bryta ut uppåt.

Något som också ökar på den möjligheten är att de längre trenderna både för OMXS30 och för Indutrade och Lifco pekar uppåt.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger också aktier i Indutrade och Lifco.

Gratis minikurs i teknisk analys:

Den stora hemligheten med teknisk analys.

Hur använder jag den för att göra bättre affärer?

Se filmen så förstår du!

Tyckte du denna film var intressant? Beställ då hela vår onlinekurs i teknisk analys!

Du kanske vill att din partner eller dina barn också ska lära sig göra bättre aktieaffärer?

Ge bort onlinekursen julklapp! Klicka här

Lämna en kommentar