OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler. Ska det även orka över 1955? Och vad är nästa kursraket?

Storbolagsindexet OMXS30 har de senaste veckorna visat upp kortsiktiga styrketecken.

En långsiktigt mer intressant köpsignal erhålls dock först om OMXS30 under hög handelsaktivitet kan etablera sig över motståndet vid ca 1950-1955.

Det vore inte särskilt överraskande för oss om OMXS30 skulle få denna mer långsiktiga köpsignal.

Detta då OMXS30 visar upp ett långsiktigt mönster med stigande bottnar och stigande toppar och att handelsvolymmönstret är positivt.

Dessutom så bedriver centralbanker och regeringar världen över kraftigt stimulativa åtgärder. Finansmarknaderna överöses med pengar.

Och då är det inte så konstigt om börstrenden pekar uppåt. Det vore snarast märkligt om den inte gjorde det. Trots pandemin.

Skulle dock mot vår förmodan OMXS30 etablera sig under stödnivån vid ca 1834 får indexet en tydlig säljsignal. Nästa viktiga stödnivå ligger sedan vid ca 1700.

Tittar vi på OMXS30 i ett kortsiktigare tidsperspektiv ser vi att indexet fått ett antal kortsiktiga köpsignaler. Även här erhålls dock en betydligt starkare köpsignal om OMXS30 även kan etablera sig över motståndet vid ca 1950-1955.

Skulle OMXS30 etablera sig under stödnivåerna vid ca 1908-1910, ca 1873 och ca 1834 får indexet istället säljsignaler.

Vårt huvudscenario är dock att OMXS30 ska få nya köpsignaler och då etablera sig över motståndet vid ca 1950-1955. Vårt första kortsiktiga mål för OMXS30 är i så fall området kring ca 2000.

Bland enskilda aktier har vi i tidigare analyser tagit upp många konjunkturkänsliga aktier som till exempel Elanders och Stora Enso, och då särskilt fordonsrelaterade aktier som Autoliv och Volvo, som våra favorit objekt.

En annan klassisk konjunkturvinnare är Melker Schörlings polym- och gummiföretag Hexpol. Kunderna är huvudsakligen fordons- och verkstadsindustrin.

Så vi bedömer att förutsättningarna är goda för att Hexpols verksamhet ska få en klart gynnsam utveckling de närmaste åren.

Hexpol B har de senaste månaderna fått ett antal kortsiktiga köpsignaler, ligger i en uppåtriktad trend och handelsvolymssambanden är positiva.

Den riktigt starka köpsignalen erhålls dock om Hexpol under en relativt hög handelsaktivitet tydligt kan etablera sig över motståndsområdet vid ca 90-94 kr.

I så fall ser Hexpol B ut att ha en betydande uppgångspotential på lite längre sikt.

Skulle dock Hexpol bryta under den uppåtriktade trenden vid ca 87 kr och det horisontella stödområdet vid ca 81-85 får aktien kortsiktiga säljsignaler.

Och skulle dessutom Hexpol etablera sig under sin 200-dagars medeltalskurva och stödområdet vid ca 75 kr får vi verkligen tänka om.

För då får aktien nämligen ganska starka säljsignaler. Så om inte förr så måste vi då använda en stopp loss och sälja våra aktier.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger också aktier i Autoliv, Elanders, Hexpol, Stora Enso och Volvo.

Lämna en kommentar