OMXS30 har fått kortsiktiga köpsignaler

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 har fått kortsiktigt intressanta köpsignaler. Köpsignalen erhölls när det branta trendlinjemotståndet i diagrammet nedan bröts vid ca 1720 samtidigt som ett horisontellt motstånd passerades vid ca 1734.

Dessutom är stochastic i ett översålt läge och ligger nära att få en köpindikation.  

OMXS30 har de senaste veckorna, som vi i tidigare analyser skrivit om, fått ett antal kortsiktiga säljsignaler som indikerade att det viktiga stödområdet vid ca 1690-1702 skulle riskeras att testas. Detta har nu skett, för OMXS30 var nere på 1702 om lägst förra veckan, vilket gör att dessa säljsignaler kan anses ha ”värkt ut”. 

OMXS30 får nya köpsignaler om även motstånden vid ca 1762, ca 1802 och fram för allt om det vid ca 1858 kan passeras.

Skulle däremot OMXS30 parkera sig under det viktiga stödområdet vid ca 1691-1702, där indexets 200-dagars medeltalskurva dessutom ligger, får indexet emellertid en ganska stark säljsignal. Det är dock inte vår huvudhypotes. Men det gäller att vara observant på allt som går emot ens tänkta scenario.

I ett längre tidsperspektiv ser vi också betydelsen av att stödområdet vid ca 1691-1702 håller. Annars får indexet en ny säljsignal.

Även här finns det dock positiva tendenser. OMXS30 är översålt och handelsvolymsambandet är fortfarande positivt.

OMXS30 får långsiktigt intressanta köpsignaler om indexet under en relativt hög handelsaktivitet kan etablera sig över motstånden vid ca 1800, ca 1858 och ca 1905.

Givetvis får utgången av det amerikanska valet stor påverkan på den kommande börsutvecklingen.

Till viss del är en utdragen rösträkning och juridiska ifrågasättanden av valutgången redan diskonterade av finansmarknaden. Men detta skulle i alla fall troligen påverka börsutvecklingen negativt.

Skulle däremot valet få ett odiskutabelt klart utfall borde det vara väldigt gynnsamt för börsutvecklingen. Även om Biden och demokraterna vinner.

För då ökar möjligheten för att snabbt få igenom ett stort amerikanskt stimulanspaket. Vilket vi bedömer är viktigare än risken för framtida skattehöjningar i USA. Särskilt ifrån ett svenskt perspektiv.

Det är också betydligt viktigare för börserna vilka som styr den amerikanska centralbanken Federal Reserve och hur de resonerar där än vem som är USA:s president…

Om nu börsen skulle orka fortsätta uppåt vilka aktier kommer då gå bäst?

En rimlig bedömning är att då att det kortsiktigt sett kommer vara de stora, konjunkturkänsliga bolag som kommit med bra rapporter, som är intressantast. Många av dessa bolag är nu rejält översålda och ska fonder och andra institutioner snabbt öka i sina aktieportföljer så måste de mer eller mindre gå in i de mest likvida aktierna.

En populär aktie att snabbt öka eller minska sin aktieportföljs konjunkturexponering för större placerare är Stora Enso R. Aktien har efter en rapport som många analytiker tyckte var bra gått ner ifrån 153,75 kr till som lägst 124,1 kr.

Nu har Stora Enso R fått kortsiktiga styrketecken ifrån ett översålt läge. Det vore inte särskilt överraskande om aktien skulle gå upp till motstånden vid ca 140 eller ca 153 kr på en bra börs.

Stora Enso R har dock ett viktigt stödområde vid ca 120-124 kr. Etablerar sig aktien under detta erhålls en tydlig säljsignal.

En annan likvid aktie som blivit översålt men som nu fått kortsiktiga köpsignaler och har en bra rapport bakom sig är Volvo B.

Volvo B ser ut att ha goda möjligheter att gå upp och testa motståndet vid ca 189 kr. Kan Volvo B under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över 189 kr får aktien även en mer långsiktigt intressant köpsignal.

Men skulle Volvo B något överraskande parkera sig under stödet vid ca 165 kr får aktien istället en stark säljsignal. Detta är inte vårt huvudscenario, men en stopp loss är alltid bra att ha.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger aktier i Stora Enso R och Volvo B.

Vad är viktigast? Analys, strategi eller riskhantering? Hur hänger det ihop?

Se filmen så förstår du. Skicka gärna filmen vidare till andra som vill veta.

Lämna en kommentar