OMXS30 har fått nya köpsignaler och volymsambandet är positivt!

Storbolagsindexet OMXS30 har fått nya köpsignaler då flera motståndsnivåer brutits den senaste veckan. När det starka motståndet vid 1858 passerades var dessutom handelsaktiviteten mycket hög.

Vilket avsevärt stärker det långsiktiga signalvärdet av den köpsignalen.

Skulle OMXS30 på nytt gå under stödområdet vid ca 1850-1858 erhålls kortsiktiga säljsignaler och nästa tydliga stödområde ligger sedan vid ca 1800.

Men skulle sådana eventuella nedgångar ske under en jämfört med uppgångsdagarna låg handelsaktivitet så betraktar vi dessa främst potentiella köptillfällen i mer långsiktiga portföljer.

För det är först om OMXS30 skulle etablera sig under stöden vid ca 1800 eller vid ca 1690-1702 som lite mer långsiktigt intressanta säljsignaler erhålls.

Förutsättningarna ser nu snarast väldigt goda ut för att OMXS30 ska fortsätta uppåt och då även parkera sig väl över det viktiga motståndet vid ca 1905,61 som är all time high ifrån den 20 februari i år.

Den senaste uppgången kom efter att det amerikanska presidentvalet avgjorts till Bidens fördel och att Pfizer kommit med positivt överraskande vaccinnyheter.

Särskilt stark har utvecklingen blivit i konjunkturkänsliga fordons- och andra industriaktier. Vi har sedan länge betonat de intressanta lägena i Autoliv, Volvo med mera.

Men nu har även aktierna längst ut på ”covid-19 riskskalan” som de i reseindustrin börjat rusa uppåt. Ett exempel är Scandic Hotels Group som fått en stark köpsignal ur en nedåtgående kilformation.

Köpsignalen erhölls under en mycket hög handelsaktivitet och föregicks dessutom av en tydlig positiv divergens i stochasticindikatorn.

Vi skulle inte bli särskilt överraskade om Scandic kommer att gå upp och testa motståndet vid ca 35 kr och kanske även det vid ca 48 kr. En viktig stopp loss dock om aktien mot vår förväntan skulle parkera sig under stödområdet vid ca 20-21 kr.

Hur vi resonerar i det stora perspektivet:

Mycket kapital ska det senaste året eller så placerats vid sidan av börsen, i USA i stor utsträckning i obligations ETF:er, i väntan på att alla osäkerheter kring presidentval och covid-19 med mera ska skingras.

I och med att presidentvalet nu ser ut att klarats av på ett positivt sätt så kanske dessa placerare de närmaste veckorna eller månaderna börjar flytta över delar av sitt kapital till aktiemarknaden?

I så fall kan vi förvänta oss breda och envisa uppgångar, för mycket av kapitalet kommer då troligtvis successivt placeras i ETF:er och andra fonder under de närmaste månaderna.

Uppgångarna kommer då ske under relativt hög handelsaktivitet och de kortsiktiga nedåtriktade rekylerna, som man får räkna med kommer då och då, kommer att ske under jämförelsevis låg handelsvolym.

Börsen kommer också reagera positivt på positiva nyheter men inte bry sig så mycket om eventuella negativa nyheter.

Så länge som man ser sådana mönster kommer vi försöka ha en hög aktieandel i våra portföljer.

Är man aktiv i marknaden kanske man dock vill sälja lite om marknaden rusar på lite väl mycket för att ha lite pengar att köpa för på eventuella kortsiktiga nedgångar.

Skulle börsen dock någon gång i framtiden ändra sitt beteende och börja få relativt hög handelsaktivitet vid nedgångarna och kanske också reagera kraftigt på negativa nyheter kommer vi bli betydligt mer försiktiga i vårt agerande.

Den senaste tidens börsutveckling tycker vi bekräftar att det finns väldigt mycket kapital som under lång tid stått vid sidan av börsen och som bara väntar på ”rätt läge” att kliva in.

Detta bedömer vi ha goda möjligheter att resultera i en fortsatt långsiktigt positiv börstrend.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger aktier i Autoliv och Volvo B.

När får man en köpsignal? Hur ser en köpsignal ut?

Se filmen så förstår du.

Skicka gärna filmen vidare till andra som vill veta.

https://www.youtube.com/watch?v=XwAKdbK5tv8&feature=youtu.be

Är du intresserad av att lära dig mer om teknisk analys? Vill och själv kunna hitta köp- och säljsignaler, se trender, kursformationer och att beräkna prisobjektiv?

Och vill du lära dig allt detta av ett proffs med över 30 års erfarenhet av praktiskt användande av teknisk analys?

Passa då på att investera i din trading! Klicka här och anmäl dig till grundkursen i teknisk analys!

Online kurs teknisk analys

Vill du mjukstarta kan du även börja med vår kostnadsfria minikurs. Klicka i så fall här.

Lämna en kommentar