OMXS30 i en urstark uppåtriktad trend. Ska även AstraZeneca vända uppåt?

Storbolagsindexet OMXS30 ligger envist kvar i en uppåtriktad trend. Senaste köpsignalen kom när indexet passerade 2082. En ny kortsiktig köpsignal erhålls om (eller kanske snarare när?…) OMXS30 etablerar sig över motståndet vid ca 2188.

Skulle OMXS30, mot vår förmodan, börja visa upp svaghet finns det intressanta stödnivåer vid ca 2082, ca 2042 och ca 2000. Skulle dessa stödnivåer brytas får OMXS30 säljsignaler.

Stochasticindikatorn visar att OMXS30 är tydligt överköpt. Men det är ingen säljsignal i sig självt för indexet kan fortsätta att vara överköpt under en längre tid om indexet kommit in i en stark trend.

Däremot är OMXS30 då känsligt för kortsiktiga vinsthemtagningsrekyler. Sker dessa under en jämförelsevis låg handelsaktivitet betraktar vi dock dessa först och främst som potentiella köptillfällen för den långsiktige investeraren.

I ett längre tidsperspektiv visar OMXS30 också upp en imponerande styrka i den uppåtriktade trenden. Detta indikerar ett stort underliggande köptryck på aktiemarknaden.

Så länge som OMXS30 visar upp detta tydliga mönster med successivt högre och högre både toppar och bottnar ligger vi kvar med våra långsiktiga aktie- och fondinnehav.

Även här använder vi oss av stödnivåerna vid ca 2042 och ca 2000 som viktiga bevakningsnivåer. För skulle OMXS30 etablera sig under dessa stödnivåer, särskilt om nedgången skulle ske under en relativt hög börsaktivitet, erhålls säljsignaler som gör att våra stop losser utlöses.

Vi har i tidigare analyser tagit upp ett antal mycket intressanta aktier. Till exempel förra veckan då vi tog upp köpsignalerna som erhållits i Electrolux och Saniona.

Den här veckan väljer vi att ta med AstraZeneca som haft en ganska besvärlig utveckling sedan toppnivån den 20 juli 2020 på 1165 kr. Som lägst har aktien sedan dess varit nere på 790 kr den 3 mars. Men sedan dess har aktien börjat visa upp en hel del tecken på att en större vändning uppåt kan vara på gång.

AstraZeneca på lång sikt

AstraZeneca har brutit den nedåtriktade trendlinjen och dessutom fått en del andra kortsiktiga köpsignaler. Handelsvolymerna har dock ännu inte vänt till ett entydigt positivt mönster och aktien har ett viktigt stödområde vid ca 790-800 som ”måste” hålla.

Men med tanke på börsens underliggande styrka och fundamentala analyser som visar på att AstraZeneca är klart undervärderat tycker vi det inte skulle vara så överraskande om även denna aktie skulle kunna börja vända uppåt.

Sett i mer detalj i ett kortsiktigare diagram ser vi att AstraZeneca fått köpsignaler när motstånden vid ca 850-855 och ca 862-864 brutits. Nästa viktiga motståndsområde ligger vi ca 900-912 kr.

AstraZeneca på kort sikt

Kortsiktigt intressanta stödnivåer finns vid ca 837-840. På längre sikt är emellertid stödet vid ca 790-800 kr betydligt viktigare.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger aktier i AstraZeneca, Electrolux och Saniona.

Vill du lära dig mer om teknisk analys? Hur du själv kan läsa av diagram för att skapa handelsstrategier och handla med lägre risk?

I så fall: Gå vår online kurs i trading och teknisk analys! Nu ingår dessutom en timmas kostnadsfri individuell utbildning och coaching av den erfarna tradingcoachen Anders Haglund.

Smakprov på kursen:

Vi tar det ifrån början – Vad är egentligen teknisk analys?

Lämna en kommentar