OMXS30: Kortsiktig tvekan, men stark långsiktigt uppåtriktad trend

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 visade förra veckan upp kortsiktiga svaghetstendenser då stödnivån vid ca 1840 bröts. Indexet gick sedan snabbt ned och testade av stödområdet vid ca 1800.

Den stödnivån höll dock och sedan dess har OMXS30 på nytt försökt komma upp till motståndsområdet vid ca 1858.

teknisk-analys omxs30

Den långa trenden är emellertid uppåtriktad i och med att indexet bildat ett mönster med successivt allt högre och högre toppar och bottnar. Dessutom är de flesta viktiga medeltalskurvorna uppåtriktade.

Så nu befinner OMXS30 sig i en kortsiktig konsolideringsfas inom den längre uppåtriktade trenden.

Nya köpsignaler erhålls om indexet kan etablera sig över motståndet vid ca 1858. Och säljsignaler om stödområdet vid ca 1798-1802 bryts.

På längre sikt erhålls dock lite allvarligare säljsignaler först om OMXS30 under relativt hög handelsaktivitet etablerar sig under det starka stödområdet vid ca 1691-1706 där indexet viktiga 200-dagars medeltalskurva också ligger.

Lär dig teknisk analys och hitta dina köp- och säljsignaler själv.
Gå den kostnadsfria kursen!

Ta kontrol över din trading!

teknisk-analys omxs30

Sett i ett längre tidsperspektiv dominerar också styrketecknen för OMXS30.

Sedan bottennivåerna i mitten av mars har indexet har fått flera starka köpsignaler, trenden pekar uppåt och handelsvolymsambanden är positiva.

Nya köpsignaler erhålls här om OMXS30 kan tydligt etablera sig över motstånden vid ca 1858 och ca 1906.

Styrkan i börstrenden kommer ifrån centralbanker och regeringar som i rekordartad omfattning stimulerar ekonomierna med både expansiv penningpolitik och finanspolitik.

De låga räntorna, obligationsköpen, bidragen och de sänkta skatterna skapar en drivhuseffekt på finansmarknaderna.

Så länge dessa stimulanser fortsätter finns det därför goda förutsättningar för fortsatt stigande börskurser och nya kursrekord.

Vi fortsätter därför med vår strategi att se alla nedgångar som sker under relativt låg handelsaktivitet som potentiella köptillfällen.

Vi har i tidigare analyser också betonat vår positiva syn på ”allt” som har med fordonssektorn att göra.

Volvo B har till exempel fått ett antal starka köpsignaler de senaste månaderna. Den tidigarelagda kvartalsrapporten gjorde att aktien fick ny fart uppåt.

Handelsvolymsambanden är även här positiva vilket stärker signalvärdet i de erhållna köpsignalerna.

teknisk-analys Volvo

Volvo B har tidigare etablerat sig över den gamla all time high nivån vid 175,1. Denna nivå, och den uppåtriktade trendlinjen strax under, blir nu ett viktigt stödområde.

Autoliv har också visat på styrka de senaste månaderna.

Bolaget har något av en oligopolställning på säkerhetsprodukter för fordon och missgynnas inte heller av den pågående elbilstrenden.

teknisk-analys autoliv

Den senaste köpsignalen kom när Autoliv etablerade sig över motståndet vid ca 700 och samtidigt bröt den långa nedåtriktade trendlinjen i diagrammet. Dessutom är handelsvolymsambanden den senaste tiden klart positiva.

Så skulle rapporten, som i skrivande stund inte publicerats, bli bra så borde aktien ha goda förutsättningar att förr eller senare kunna testa av motståndet vid ca 840 kr.

Och kanske med tiden också det vid det gamla all time high nivån 1047,1 kr ifrån 18 juni 2018…

En dålig rapport riskerar dock att förskjuta detta scenario ordentligt i tid.

Stödnivåer finns vid ca 700 kr och en annan tydlig säljsignal skulle också erhållas om aktien skulle etablera sig under stödområdet vid ca 620 kr.

Lär dig teknisk analys och hitta dina köp- och säljsignaler själv.
Gå den kostnadsfria kursen!

Vill och själv kunna hitta köp- och säljsignaler, se trender, kursformationer och att beräkna prisobjektiv? Och vill du lära dig allt detta av ett proffs med över 30 års erfarenhet av praktiskt användande av teknisk analys? Passa då på att investera i din trading! 

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger aktier i Autoliv och Volvo B.

Läs tidigare analyser här:

Lämna en kommentar