OMXS30 laddar för större rörelse. Troligtvis uppåt. Så även Europabörserna generellt sett. Trots att USA och SP500 visar upp ett oroligt beteende. Vi tar även en titt på fastighets- och byggbolagen som nu tagit fart.

Storbolagsindexet OMXS30 ligger fortfarande kvar i en kraftsamlande konsolidering. Kanske lite småtråkigt, men det är faktiskt väldigt Intressant och spännande att det är så små rörelser. För det innebär att något stort kan vara på gång. Börsen ligger nämligen i något som brukar kallas squeeze, en period med små kursrörelser som brukar följas av en större rörelse. Ät något håll…

Man kan se det som att börsen ligger och samlar kraft inför en urladdning som kan komma att ska antingen uppåt eller nedåt.

Kan OMXS30 på ett tydligt sätt etablera sig över motståndsområdet vid ca 1800-1815, helst under en relativt hög handelsaktivitet, får indexet en stark köpsignal. Nästa tydliga motståndsområde ligger sedan vid ca 1906. Men skulle och andra sidan OMXS30 etablera sig under stödnivåerna vid ca 1792, ca 1748 får indexet istället säljsignaler. För att få lite kraftigare och långsiktigt intressanta säljsignaler behöver dock OMXS30 etablera sig under det viktiga stödområdet vid ca 1685-1691.

I och med att OMXS30 sett i ett längre tidsperspektiv tidigare fått ett antal köpsignaler och ligger i en tydligt uppåtriktad trend ser vi dock möjligheterna för ett utbrott uppåt som väldigt gynnsamma.

Andra styrketecken är att den svenska börsen, liksom den tyska och många andra europeiska börser, har hållit sig så lugna trots den stora oron på de amerikanska börserna de senaste veckorna.

S&P 500, indexet för de 500 största amerikanska bolagen, har till exempel fått ett antal kortsiktiga säljsignaler och indexets rörelser har blivit betydligt svängigare än tidigare. Det vill säga oron och volatiliteten har gått upp kraftigt.

Vanligtvis brukar en sådan volatil utveckling i USA snabbt sprida sig till Europa. Men icke denna gång.

Nedan ser vi utvecklingen för EURONEXT 100, indexet för de 100 största aktierna i Europa.  

Här ser vi alltså att de europeiska aktierna i huvudsak ligger stilla trots börsoron i USA. Detta är egentligen ytterst anmärkningsvärt.

Man kan också se detta som ett tydligt tecken på att den sektorrotation vi då och då sett tecken på de senaste månaderna ifrån tillväxtaktier till värdeaktier nu tilltagit i styrka. För de amerikanska börserna domineras av de stora tech-aktierna med FAANG-bolagen i spetsen och även av stora läkemedelsbolag som alla betraktas som inte särskilt konjunkturberoende. Och Europabörserna har stämpeln på sig att vara mer konjunkturkänsliga med sitt stora inslag av (tysk) fordonsindustri och andra verkstads- och råvarubolag. Kanske kommer denna sektorrotation, det ökade fokuset på ”öppna-upp aktier”, komma att bli ett tema som stannar kvar på börserna en länge tid? Det återstår att se. Men tydliga tendenser på det finns nu.

I Sverige har dessutom inte bara verkstad- och materialsektorn tagit fart. Nu har även den tidigare något insomnade fastighetssektorn tagit fart. Den får här representerats av fastighetsbolaget Balder.

Och byggbolagen vill också visa på att de kan gå upp. Här är till exempel Peab som nyligen fick ytterligare en fin köpsignal.

Är du intresserad av att lära dig mer om teknisk analys? Vill och själv kunna hitta köp- och säljsignaler, se trender, kursformationer och att beräkna prisobjektiv?

Och vill du lära dig allt detta av ett proffs med över 30 års erfarenhet av praktiskt användande av teknisk analys?

Passa då på att investera i din trading! Klicka här och anmäl dig till grundkursen i teknisk analys!

Online kurs teknisk analys

Vill du mjukstarta kan du även börja med vår kostnadsfria minikurs. Klicka i så fall här.

Viktigt: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger aktier i Fastighets AB Balder.

Lämna en kommentar