OMXS30 ligger i en uppåtriktad trend. Men var ligger de viktiga bevakningsnivåerna?

Storbolagsindexet OMXS30 ligger i en uppåtriktad trend och fortsätter att visa styrka.

Indexet har tidigare fått flera starka köpsignaler och volymsambandet är positivt.

Stochasticindikatorn ligger på höga och överköpta nivåer. Men detta är ingen säljsignal i sig självt då OMXS30 kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om indexet kommit in i stark trend.

Säsongmässigt sett brukar dock börsen ofta nå en kortsiktig topp i början av december. Ibland kommer denna topp kring Luciahelgen.

Därefter följer i så fall en kortsiktig nedgång som sedan ofta bottnar ut kring julhelgen. Därefter stabiliseras ofta läget och sedan kommer man in i en starkare börsfas igen.

Det återstår dock att se om börsen kommer att följa det traditionella säsongmönstret i år. Detta år är ju lite speciellt av många olika anledningar…

Men skulle börsen skena iväg i början av december kommer nog i alla fall vi börja ta hem lite kortsiktiga vinster och höja upp våra stopp loss nivåer.

I det kortsiktigare tidsperspektivet ser vi också att OMXS30 fått ett antal köpsignaler, trenden pekar uppåt och att volymsambandet är positivt.

Här ser vi dock att OMXS30 får en kortsiktig säljsignal redan om stödet vid ca 1900-1905 bryts. Lite starkare säljsignal erhålls emellertid först om indexet skulle etablera sig under stödområdet vid ca 1850-1858.

De tidigare erhållna styrketecknen indikerar dock att OMXS30 har goda möjligheter att fortsätta uppåt ett tag till. Ett test av den psykologiskt viktiga 2000-nivån vore till exempel inte särskilt överraskande.

Bland enskilda aktier har vi i tidigare analyser lyft fram att många konjunkturkänsliga råvaru- och verkstadsaktier, resebolag och investmentbolag har fått intressanta och starka köpsignaler i den tekniska analysen.

I och för sig tycker vi att många av dessa aktier dessutom är synnerligen intressanta även om man gör en fundamental analys på dom. Alltså att man räknar på vinstprognoser med mera. Men det ligger lite utanför denna analysansats.

Även en aktie som H&M har nu börjat visa upp ett antal styrketecken i den tekniska analysen. Det är också en typisk ”öppna upp vinnare” vars verksamhet borde ha mycket att vinna på att pandemins negativa effekter förhoppningsvis börjar ebba ut någon gång nästa år.

H&M B har fått köpsignaler nu senast när motståndet vid ca 165 kr passerades. Uppgångarna har ofta skett under en hög handelsvolym vilket förstärker den positiva bilden i diagrammet.

Kan H&M B dessutom etablera sig över motståndsområdet kring ca 179-180 kr under en relativt hög handelsaktivitet erhålls nya mycket intressanta köpsignaler. I så fall ser H&M B ut att ha goda möjligheter att gå upp och testa motståndsområdet vid ca 200-214 kr.

Skulle H&M B i ett senare läge även etablera sig över motståndet vid ca 214 kr erhålls nya starka köpsignaler.

Om däremot aktien skulle överraska oss med nedgångar får aktien en tydlig svaghetssignal om stödet vid ca 165 bryts. Då passeras i så fall vår kortsiktiga stop loss nivå. Ännu starkare säljsignaler skulle dock erhållas om även det viktiga stödet vid ca 140 kr skulle forceras.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger aktier i H&M B.

Gratis minikurs i teknisk analys:

Medelvärdeskurvor, enkla men mycket värdefulla verktyg

Hur använder jag dom?

Se filmen så förstår du!

Skicka gärna filmen vidare till andra som vill veta!

Är du intresserad av att lära dig mer om teknisk analys? Vill och själv kunna hitta köp- och säljsignaler, se trender, kursformationer och att beräkna prisobjektiv?

Och vill du lära dig allt detta av ett proffs med över 30 års erfarenhet av praktiskt användande av teknisk analys?

Passa då på att investera i din trading! Klicka här och anmäl dig till grundkursen i teknisk analys!

Online kurs teknisk analys

Vill du mjukstarta kan du även börja med vår kostnadsfria minikurs. Klicka i så fall här.

Lämna en kommentar