OMXS30 visar på kortsiktig svaghet. Kommer den långa uppåtriktade trenden hålla? Var ligger de viktigaste stödnivåerna

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 fick i början av veckan flera kortsiktigt intressanta säljsignaler när både den kortsiktigt uppåtgående trendlinjen vid ca 1825 samt de horisontella stödnivåerna vid ca 1815, ca 1798 och ca 1792 bröts på samma dag. Även stochastic gav då en säljindikation ifrån ett tidigare överköpt läge.

Nya kortsiktiga säljsignaler erhålls om även stöden vid ca 1770 och ca 1750 passeras. I så fall siktar vi på test av de långsiktigt sett betydligt viktigare stödnivåerna vid ca 1692 och nivån för indexet 200-dagars medeltalskurva som i skrivande stund ligger vid ca 1687.

För att OMXS30 i detta läge ska få en tydlig köpsignal behövs antingen en tydlig reversalsignal för uppgång (till exempel om indexet går ned kraftigt under en handelsdag men slutar dagen vid den dagens högsta nivå) eller om indexet etablerar sig över motståndet vid ca 1847.

Är detta slutet på uppgången sedan i våras? Eller är det bara en hälsosam vinsthemtagningsrekyl ifrån ett överköpt läge? Det återstår att se.

Men vissa ledtrådar pekar åt att uppgången förr eller senare kommer att återupptas. Till exempel så är det långsiktiga mönstret med successivt högre och högre bottnar och toppar fortfarande intakt.

Dessutom är handelsvolymmönstret fortfarande positivt. Nedgångarna har nämligen hittills skett under klart lägre handelsaktivitet än de tidigare uppgångarna.

Dessutom har börsen både centralbankerna och statsmakterna på sin sida. Båda två översvämmar de finansiella marknaderna med kapital. ”Tina” (there is no alternative) you know…

Ser vi på OMXS30 i ett något längre tidsperspektiv framträder den långsiktigt uppåtgående trenden ganska tydligt.

Man ser också att måndagens nedgång stannade av vid stödområdet vid ca 1770, att handelsvolymsambandet än så länge är positivt och att långsiktigt riktig intressanta säljsignaler erhålls först om stödområdet vid ca 1687-1692 passeras.  

Nya köpsignaler erhålls här först och främst om OMXS30 etablerar sig över motstånden vid ca 1847 och ca 1906.

Går vi sedan över till det bredare OMX Stockholm GI, som väger samman värdet på alla aktier noterade på Stockholmsbörsen, inte bara av de 30 största som OMXS30, så ser vi att börsen med liten marginal förra veckan faktiskt gick över de tidigare alla tiders högsta nivåer, all time high, ifrån februari. Kan OMX Stockholm GI etablera sig över förra veckans högsta nivå på ca 323 får indexet en ny långsiktigt intressant köpsignal.

Kan OMX Stockholm GI etablera sig över förra veckans högsta nivå på ca 323 får indexet en ny långsiktigt intressant köpsignal.

Den långa uppgående trenden har stöd vid ca 310, alldeles där indexet i skrivande stund ligger. Skulle denna stödnivå brytas får indexet en säljsignal. I så fall siktar vi först och främst på ett test av stödnivåerna vid ca 304 och ca 296.

Skulle eventuella säljsignaler erhållas under en fortsatt relativt låg börsomsättning ser vi dock nedgångarna främst som potentiella köptillfällen i långsiktiga portföljer. För ”Tina” you know…

Är du intresserad av att lära dig mer om teknisk analys? Vill och själv kunna hitta köp- och säljsignaler, se trender, kursformationer och att beräkna prisobjektiv?

Och vill du lära dig allt detta av ett proffs med över 30 års erfarenhet av praktiskt användande av teknisk analys?

Passa då på att investera i din trading! Klicka här och anmäl dig till grundkursen i teknisk analys!

Online kurs teknisk analys

Vill du mjukstarta kan du även börja med vår kostnadsfria minikurs. Klicka i så fall här.

Viktigt: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner.

Lämna en kommentar