Ska OMXS30 orka etablera sig över det viktiga motståndet?

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 fortsatte förra veckan sin dans kring det börspsykologiska mycket intressanta motståndsområdet kring 2000.

OMXS30 har fått flera köpsignaler och trenden pekar uppåt. Men jämna nivåer i populära index, som 2000 för OMXS30, kan dock bli viktiga så kallade ankare i beslutsfattandet. Även för erfarna börsproffs…

Så för att få en riktigt tydlig köpsignal skulle OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet behöva etablera sig över motståndet vid ca 2008.

Skulle OMXS30 mot vår förmodan parkera sig under stödområdena kring ca 1979-1986, ca 1932 och ca 1908 får indexet istället säljsignaler. Detta vore tydliga tecken på kortsiktig svaghet.

Sett i ett längre tidsperspektiv ser dock OMXS30 fortsatt starkt ut. Indexet har här fått flera starka köpsignaler, trenden lutar uppåt och visar också upp ett långsiktigt mönster med successivt allt högre och högre bottnar och toppar.

De senaste långsiktigt intressanta köpsignalerna I OMXS30 kom när motstånden vid ca 1908 och ca 1950 passerades.

Långsiktigt viktiga stödnivåer finns vid ca 1908, ca 1834 och ca 1700.

En allvarlig svaghetssignal vore om eventuella nedgångar skulle ske under en jämförelsevis hög börsaktivitet. Men nedgångar som sker under låg börsomsättning, särskilt om de sker ovanför stödnivån 1834, ser vi främst som potentiella köptillfällen i mer långsiktiga portföljer.

Styrkan i börstrenden kommer i framför allt ifrån de rekordomfattande stimulanserna ifrån både statsbudgetar som centralbankernas penningpolitik.

Förutsättningarna är goda för en fortsatt långsiktigt stigande börstrend, givetvis avbruten då och då av kortsiktiga vinsthemtagningsperioder, så länge dessa stimulanser fortsätter.

Bland enskilda aktier finns det därför ett stort antal mycket intressanta placeringsalternativ.

Denna gång har vi kommit till ABB.

Om nu hela världen ska elektrificeras och robotiseras borde väl ABB gynnas?

Som vd har ABB dessutom den i tidigare jobb så framgångsrika Björn Rosengren. Om någon som ska väl han kunna göra detta tidigare så byråkratiska konglomerat mer strömlinjeformat och decentraliserat?

I diagrammet ser vi att ABB fått en långsiktigt mycket intressant köpsignal när aktien etablerade sig över motståndet vid ca 240 kr. Aktien bröt då även ut ur en ca ett år lång triangelformation.

Formationen är ca 98 kr djup. Så det långsiktiga prisobjektivet blir då ca 338 kr (240 kr + 98 kr). Det är givetvis ingen exakt prognos. Det är mer att se som ett ungefärligt mått på storleksordningen på den rörelse man kan förvänta sig.

Vi tycker också att stödområdet vid ca 230-240 kr nu är viktigt att bevaka. Den luttrade veteranen Björn Rosengren la en försiktig prognos vid den senaste bokslutsrapporten den 4 februari. Vi tror dock att han använder sig av den beprövade strategin att ”under-promise and over-deliver”. Den har fungerat förr…

Men aktiemarknaden reagerade surt på det och pressade ned kursen ifrån som högst 258,1 dagen innan rapporten till som lägst 241,3 kr. En ny köpsignal erhålls om ABB kan etablera sig över motståndet vid ca 258 kr.

Vi ser emellertid aktiekurser kring 240-250 kr som intressanta investeringstillfällen för våra mer långsiktiga portföljer.

Men skulle ABB parkera sig under stödområdet vid ca 230-240 kr får aktien säljsignaler. Då utlöses våra stopp losser.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger aktier i ABB.

Minikurs i teknisk analys:

Vad är en formation?

Se filmen så förstår du!

Vill du gå hela kursen i teknisk analys? Klicka och anmäl dig här!

Lämna en kommentar