OMXS30 analys 11 augusti 2020. Även Ericsson, Nokia, Elanders, JM

kortsiktigt-omx-11-aug-2020

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 har den senaste veckan visat på viss styrka och ser ut att ha stabiliserats över de kortsiktigt viktiga stödnivåerna vid ca 1702 och ca 1681-1691.

kortsiktigt-omx-11-aug-2020

Skulle dessa stödnivåer dock, något överraskande, brytas får indexet säljsignaler. OMXS30 ser emellertid ut att ha goda möjligheter att snarare bryta uppåt. Kortsiktigt mycket intressanta köpsignaler erhålls om indexet kan etablera sig över motståndsnivåerna kring ca 1764 och ca 1798.

Får OMXS30 nya köpsignaler så fortsätter också det mer långsiktiga mönstret indexet varit i sedan mars med successiva köpsignaler, högre och högre toppar och bottnar som därmed också skapat en tydligt uppåtriktad trend.I detta med långsiktiga tidsperspektiv får OMXS30 en köpsignal om indexet kan etablera sig över motståndet vid ca 1798. I så fall siktar vi på uppgångar till nästa tydliga motståndsnivå vid ca 1906. Skulle däremot OMXS30 mot förmodan etablera sig under stödnivåerna vid ca 1681-1702 får indexet dock även här säljsignaler.


Bland enskilda aktier är det många som ser intressanta ut ur ett teknisk analys perspektiv. Kan man sedan också kombinera detta med rimliga värderingar och en positiv utvecklingspotential för själva företaget så tycker vi att det blir ännu mer intressant.


Till exempel våra nordiska telekomjättar . Ericsson och Nokia, tycker vi ser intressanta ut ur båda dessa perspektiv. Dessutom kanske intresset fortsätter att öka för dessa bolag om Trump och USA fortsätter sin kampanj emot kinesiska Huawei.


Ericsson B har tidigare fått en stark köpsignal ur en upp- och nedvänd huvudskuldraformation. Formationens storlek indikerar en kurspotential till ca 120 kr. En ny köpsignal erhålls här om motståndet vid ca 105 kr passeras, Säljsignaler erhålls om stöden vid ca 99 kr och särskilt det vid ca 89-92 kr bryts.

Även Nokia ser intressant ut. Kan aktien under en ökad handelsaktivitet etablera sig över motståndet vid ca 45 kr får aktien en mycket intressant köpsignal. Därefter finns det viktiga motståndsnivåer vid ca 55 kr och ca 59 kr. Men formationens storlek, även här en upp och nedvänd huvudskuldra, indikerar en uppgångspotential till ca 63 kr. Men vi är nog tacksamma även för 59 kr… Skulle dock stödnivåerna vid ca 36-37 kr brytas får Nokia istället säljsignaler.


Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Diagram-Nokia-II-200810-1024x576.png

Sedan kan kanske intresset för konjunkturkänsliga bolag öka ännu mer om Trump får igenom ökade stimulanser och om EU:s stimulanspaket går igenom i alla nationella parlament. En av många aktier som då kan komma att gynnas är logistikbolaget Elanders. Detta bolag, som alltså inte bara är ett tryckeri, utan snarare ett välskött och internationellt expanderande logistik företag, kommer att gynnas stort av ökad ekonomisk aktivitet. Aktien har tidigare fått köpsignaler och ligger i en uppåtriktad trend.Kommer Elanders även orka etablera sig över motståndsnivån och sitt MA200 vid ca 67? Eller kommer stödnivåerna vid ca 60 kr brytas? Det återstår att se. Men vi utgår ifrån att aktien har goda möjligheter att passera både motstånden vid ca 67 kr som de vid ca 74 kr, ca 80 kr och kanske även det vid ca 91 kr.


En annan favorit är JM. Aktien har fått flera mycket starka köpsignaler de senaste månaderna och ligger i en tydligt uppåtriktad trend. Nya köpsignaler erhålls om motstånden vid ca 270 kr och 313 kr passeras. Vi blir dock lite försiktiga till aktien om den uppåtgående trendlinjen som i skrivande stund ligger vid ca 254 kr bryts. För JM går oftast rakt upp eller rakt ned…

JM aktieanalys


Är du intresserad av att lära dig mer om teknisk analys och själv kunna hitta köp- och säljsignaler? Och lätt kunna se trender, kursformationer och att beräkna prisobjektiv?

Passa då på att investera i din trading! Klicka är och anmäl dig till vår kurs i teknisk analys!


Viktigt: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner.