OMXS30 har fått kortsiktiga säljsignaler

OMXS30 teknisk analys

Storbolagsindexet OMXS30 fick förra veckan kortsiktiga svaghetssignaler i diagrammen. De senaste dagarna har dessa tendenser förstärkts.

Däremot har säljsignalerna hittills erhållits under jämförelsevis låga handelsvolymer. Vilket minskar det långsiktiga signalvärdet av dessa säljsignaler.

Kortsiktigt sett så är dock säljsignalerna tydliga nu när stödnivåerna vid ca 1840 och 1798-1802 brutits.

Nästa viktiga test är om OMXS30 skulle gå ned till det starka stödområdet vid ca 1691-1702 där också indexet 200-dagars medeltalskurva ligger.

För att OMXS30 ska få köpsignaler i detta läge behöver antingen indexet göra en tydlig reversal signal för uppgång, till exempel gå ned kraftigt under en handelsdag men sedan stänga vid den dagens högsta kursnivå, eller under en relativt hög handelsaktivitet etablera sig över motståndsnivåerna vid ca 1830 och ca 1858.

Ser vi på OMXS30 i ett något längre tidsperspektiv ser vi att indexet, trots den senaste säljsignalen, fortfarande ligger i uppåtriktad trendrörelse med successivt allt högre och högre både bottnar och toppar. Och att handelsvolymsambandet fortfarande är positivt.

Skulle däremot OMXS30 under en relativt hög handelsaktivitet tydligt etablera sig under stödområdet vid ca 1690 får indexet emellertid en betydligt starkare säljsignal än de som nu erhållits.

Nya köpsignaler erhålls här om motstånden vid ca 1858 och ca 1906 passeras.

Så vi ser i kort perspektiv tydlig svaghet där stopp losser rykt i de kortsiktiga portföljerna.

Men i ett längre tidsperspektiv ser det fortfarande ganska lugnt ut. Snarast fokuserar vi i de mer långsiktiga portföljerna mest på att bevaka stopp loss nivåerna och att försöka identifiera nya köptillfällen.

Nedgångarna har främst kommit på grund av oro kring den ökade covid-19 spridning, osäkerheten inför presidentvalet i USA som i sin tur framkallat ett ganska stort inslag av vinsthemtagningar.

Man såg tendenser till det redan förra veckan då börsens reaktioner på ganska bra företagsrapporter var svag.

Bättre rapporter än väntat gav då inga större börsuppgångar utan snarare istället kursnedgångar. Vilket är tydliga svaghetstecken.

Många vanligtvis aktiva aktieplacerare verkar nu vilja sälja av lite grann i sina aktieportföljer och avvakta läget.

Vilket då lämnar fältet ännu mer öppet för att datamaskinerna ska få ökat spelrum för sin algoritmiska trading som kastar aktiekurserna hit och dit.

Men sedan kan man också helt plötsligt vända på resonemanget och då snarast börja tolka allt positivt. Det brukar inträffa när ”alla” kortsiktiga aktörer sålt det mesta av sina aktier och därmed har en hög kassaandel i sina portföljer.

Detta brukar också sammanfalla med att olika momentumindikatorer som stochastic och RSI gått ned till låga och översålda nivåer.

Då kan man börja istället börja resonera att trots en ökad covid19-spridning kommer myndigheterna i det längsta undvika en total nedstängning som vi hade i många länder i våras. För det blir för dyrt och orsakar så mycket annat lidande.

Politikerna kommer nog snarast också öka på stimulanspaketen i form av bidrag och skattesänkningar. Och centralbankerna kommer att öka sina penningpolitiska stimulanser, hålla nere räntorna och pumpa ut ännu mer pengar i systemet via obligationsköp med mera.

Dessutom så verkar ju många företag klarat av de partiella nedstängningarna överraskande bra. För var inte de senaste bolagsrapporterna egentligen väldigt bra?

Fordons industrin gynnas ju till och med av att folk nu ännu mer vill ha en egen bil att åka i och näthandeln gör att det blir mycket mer godstransporter med lastbil.

Även andra orosmoln som presidentvalet i USA lär ju också kunna skingras med tiden.

Så kanske kommer det bli ett rally efter presidentvalet oavsett utgången?

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner.

Är teknisk aktieanalys nytt för dig? Vill du veta lite mer om vad teknisk analys är och vad du kan använda det till?

Se filmen så förstår du.

OMXS30: Kortsiktig tvekan, men stark långsiktigt uppåtriktad trend

teknisk-analys omxs30

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 visade förra veckan upp kortsiktiga svaghetstendenser då stödnivån vid ca 1840 bröts. Indexet gick sedan snabbt ned och testade av stödområdet vid ca 1800.

Den stödnivån höll dock och sedan dess har OMXS30 på nytt försökt komma upp till motståndsområdet vid ca 1858.

teknisk-analys omxs30

Den långa trenden är emellertid uppåtriktad i och med att indexet bildat ett mönster med successivt allt högre och högre toppar och bottnar. Dessutom är de flesta viktiga medeltalskurvorna uppåtriktade.

Så nu befinner OMXS30 sig i en kortsiktig konsolideringsfas inom den längre uppåtriktade trenden.

Nya köpsignaler erhålls om indexet kan etablera sig över motståndet vid ca 1858. Och säljsignaler om stödområdet vid ca 1798-1802 bryts.

På längre sikt erhålls dock lite allvarligare säljsignaler först om OMXS30 under relativt hög handelsaktivitet etablerar sig under det starka stödområdet vid ca 1691-1706 där indexet viktiga 200-dagars medeltalskurva också ligger.

Lär dig teknisk analys och hitta dina köp- och säljsignaler själv.
Gå den kostnadsfria kursen!

Ta kontrol över din trading!

teknisk-analys omxs30

Sett i ett längre tidsperspektiv dominerar också styrketecknen för OMXS30.

Sedan bottennivåerna i mitten av mars har indexet har fått flera starka köpsignaler, trenden pekar uppåt och handelsvolymsambanden är positiva.

Nya köpsignaler erhålls här om OMXS30 kan tydligt etablera sig över motstånden vid ca 1858 och ca 1906.

Styrkan i börstrenden kommer ifrån centralbanker och regeringar som i rekordartad omfattning stimulerar ekonomierna med både expansiv penningpolitik och finanspolitik.

De låga räntorna, obligationsköpen, bidragen och de sänkta skatterna skapar en drivhuseffekt på finansmarknaderna.

Så länge dessa stimulanser fortsätter finns det därför goda förutsättningar för fortsatt stigande börskurser och nya kursrekord.

Vi fortsätter därför med vår strategi att se alla nedgångar som sker under relativt låg handelsaktivitet som potentiella köptillfällen.

Vi har i tidigare analyser också betonat vår positiva syn på ”allt” som har med fordonssektorn att göra.

Volvo B har till exempel fått ett antal starka köpsignaler de senaste månaderna. Den tidigarelagda kvartalsrapporten gjorde att aktien fick ny fart uppåt.

Handelsvolymsambanden är även här positiva vilket stärker signalvärdet i de erhållna köpsignalerna.

teknisk-analys Volvo

Volvo B har tidigare etablerat sig över den gamla all time high nivån vid 175,1. Denna nivå, och den uppåtriktade trendlinjen strax under, blir nu ett viktigt stödområde.

Autoliv har också visat på styrka de senaste månaderna.

Bolaget har något av en oligopolställning på säkerhetsprodukter för fordon och missgynnas inte heller av den pågående elbilstrenden.

teknisk-analys autoliv

Den senaste köpsignalen kom när Autoliv etablerade sig över motståndet vid ca 700 och samtidigt bröt den långa nedåtriktade trendlinjen i diagrammet. Dessutom är handelsvolymsambanden den senaste tiden klart positiva.

Så skulle rapporten, som i skrivande stund inte publicerats, bli bra så borde aktien ha goda förutsättningar att förr eller senare kunna testa av motståndet vid ca 840 kr.

Och kanske med tiden också det vid det gamla all time high nivån 1047,1 kr ifrån 18 juni 2018…

En dålig rapport riskerar dock att förskjuta detta scenario ordentligt i tid.

Stödnivåer finns vid ca 700 kr och en annan tydlig säljsignal skulle också erhållas om aktien skulle etablera sig under stödområdet vid ca 620 kr.

Lär dig teknisk analys och hitta dina köp- och säljsignaler själv.
Gå den kostnadsfria kursen!

Vill och själv kunna hitta köp- och säljsignaler, se trender, kursformationer och att beräkna prisobjektiv? Och vill du lära dig allt detta av ett proffs med över 30 års erfarenhet av praktiskt användande av teknisk analys? Passa då på att investera i din trading! 

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger aktier i Autoliv och Volvo B.

Läs tidigare analyser här: