OMXS30 ser ut att ladda för uppgångar

Storbolagsindexet OMXS30 fick förra veckan kortsiktiga svaghetssignaler när stödnivån vid ca 1970 bröts. Indexet var sedan snabbt nere och testade av stödområdet strax över 1930 innan det lika snabbt vände uppåt igen.

Den dagen, tisdagen 28 januari, bildade därmed OMXS30, i och med det var nere lågt under dagen men stängde nära dagshögsta, en reversal signal för uppgång.

Köpsignalen bekräftas om OMXS30 den närmaste tiden kan stänga över den dagens högsta nivå på 1979.

Vändningsformationen slås dock sönder om indexet stänger under 1932. Vilket var förra tisdagens lägsta nivå.

Alltså, en kortsiktig köpsignal om OMXS30 stänger över 1979. Och säljsignal om indexet stänger under 1932.

Sett i ett längre tidsperspektiv är dock motståndet vid ca 2000 betydligt intressantare.

För skulle OMXS30 etablera sig över 2000 under en relativt hög handelsaktivitet erhålls en stark köpsignal. Det skulle då vara ytterligare en långsiktigt intressant köpsignal att lägga till alla andra indexet tidigare fått.

Den långa trenden är också tydligt uppåtriktad då indexet visar upp ett mönster av successivt stigande toppar och bottnar och då de längre medeltalskurvorna är envist uppåtriktade.

Skulle emellertid OMXS30 etablera sig under stödnivåerna vid ca 1908, ca 1834 och ca 1700 erhålls säljsignaler.

Nedgångar som sker under en jämförelsevis låg börsaktivitet ser vi dock först och främst som potentiella köptillfällen i våra mer långsiktiga portföljer.

Bland enskilda aktier finns det i denna ekonomiska drivhusmiljö med kraftiga både finanspolitiska och penningpolitiska stimulanser ett stort antal mycket intressanta köpalternativ.

Även om vi i tidigare blogginlägg främst tagit upp många konjunkturkänsliga industri- och råvarubaserade aktier för bevakning går det denna gång inte att undvika spelbolagen.

Rent moraliskt tar det emot, men bland annat Kindred och Betsson ser väldigt intressanta ut.

Kindred fick en stark och långsiktigt intressant köpsignal när motståndet vid ca 80 kr passerades under en stigande handelsaktivitet. Köpsignalen innebar också ett utbrott ur en ca 1,5 år lång bottenformation.

Prisobjektivet på den signalen kan beräknas till drygt 140 kr. Vid ca 140 kr ligger också ett starkt motståndsområde så det får bli vårt långsiktiga mål.

Kortsiktigt har dock Kindred ett motstånd vid ca 110 kr att hantera.

Skulle Kindred mot vår förmodan parkera sig under stödområdet vid ca 80 kr får aktien en relativt stark säljsignal. Så där ligger vår stopp loss nivå för de långsiktiga innehaven.

Men Kindred har ju redan gått iväg en hel del. Därför kan det var lite extra intressant att studera Betsson.

Betsson B verkar nämligen släpa efter lite jämfört med Kindred. Men visar nu upp samma typ av diagrammönster som Kindred gjorde vid ca 80 kr!

Ska historien upprepa sig? Vi bedömer att det finns goda möjligheter för det.

Betsson får en stark och långsiktigt intressant köpsignal om aktien under en relativt hög handelsaktivitet kan etablera sig över motståndet vid ca 85-88 kr.

Baserat på djupet av den stora bottenformationen ser de långsiktiga prisobjektivet ser ut att vara till ca 144 kr.

Detta är dock givetvis ingen exakt vetenskap. Det är bara en grov indikation på vilken storleksordning på rörelsen man kan förvänta sig.

Betsson har ett starkt motstånd vid sin gamla all-time-high nivå vid ca 132 kr. Så vi är mer än nöjda om aktien kan gå upp i närheten av det.

Det är givetvis väldigt viktigt att man också bevakar nedsidan!

Skulle Betsson parkera sig under stödnivåerna vid ca 74-76 kr erhålls tydliga säljsignaler. Då får vi tänka om och använda oss av en stopp loss.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger aktier i Betsson och Kindred.

Minikurs i teknisk analys:

Vad är en köpsignal?

Se filmen så förstår du!