Trenden är uppåtriktad

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 har den senaste veckan fått en ny köpsignal när det etablerade sig över motståndet vid ca 1950-1955. Indexet ligger även i en uppåtriktad trend.

Kortsiktigt intressanta stödnivåer finns vid ca 1939-1945, ca 1908, ca 1873 och ca 1834.

OMXS30 får en ny kortsiktig köpsignal om OMXS30 kan etablera sig över motståndet vid ca 1975.

Vidgar vi synsättet till ett längre tidsperspektiv ser vi att OMXS30 sedan våren 2020 ligger en uppåtriktad trend med successivt stigande toppar och bottnar. De senaste köpsignalerna bekräftar den långsiktigt positiva bilden av börsläget.

Vi behåller därför en positiv grundsyn på OMXS30 så länge som indexet håller sig över den viktiga stödnivån vid ca 1834 och så länge som eventuella nedgångar sker under relativt låg handelsaktivitet jämfört med den under uppgångsperioderna.

Börsens styrka är i mycket sprunget ur de kraftigt positiva ekonomiska stimulanser som centralbanker och regeringar bedriver i pandemins spår. Vi utgår ifrån att dessa stimulanser fortsätter under överskådlig tid.

Skulle det dock komma signaler om att till exempel centralbankerna i höst vill dra ned på stimulanserna blir läget väldigt känsligt.

Men så länge som centralbanker och regeringar säger att de för säkerhets skull avser stimulera även om ekonomierna börja vakna till liv igen så är det klart positivt för börstrenden.

Bland enskilda aktier finns det gott om exempel på aktier som antingen redan ligger i en kraftig uppgångsfas eller ser ut att ladda för att börja en sådan.

Till exempel bilhandelskedjan Mekonomen är en sådan aktie. Sedan bottennivån i april vid 35 kr har Mekonomen fått ett antal kortsiktiga köpsignaler.

Nu när aktien dessutom etablerat sig över motståndsområdet vid ca 100 kr har den även brutit ut ur en stor bottenformation.

Man kan se det som en upp och nedvänd huvudskuldraformation eller ”cup with a handle”.

Formationen är ca 60 kr djup. Lägger man dessa 60 kr ovanpå utbrottsnivån vid ca 100 kr får man en prispotential till ca 160 kr.

Detta är dock bara en grov måttstock och ingen exakt eller totalsäker prognos. Men i många fall är det ett bra sätt att förstå förhållandet mellan risk och potential i en placering. Sätter man till exempel en stopp loss strax under stödet vid ca 83 kr kan man bättre bedöma om det är värt risken att köpa aktien.

Om man accepterar dessa nivåer som rimliga så får man i så fall ifrån kursen i skrivande stund på 107 kr en uppgångspotential på ca 50 procent. Och en risk på nedsidan på ca 22 procent om stopp lossen vid ca 83 utlöses .

Men om man tycker att detta ger för dålig risk- och vinstförhållande (50% / 22% = 2,3) så kan man antingen låta bli aktien.

Eller så kan man avvakta att aktien eventuellt rekylerar ned till stödområdet vid ca 100 kr innan man köper. För då förbättras risk/vinst-kalkylen betydligt.

Eller så kan man helt enkelt använda sig av en mer närliggande stopp loss nivå.

Kanske till exempel om aktien tydligt etablerar sig under 100 kr? En stopp loss då kanske strax under 96 kr? Även detta förbättrar risk/vinst-kalkylen. Men det ökar risken för att bli utstoppad i onödan.

Det finns alltså många olika sätt agera på även om man gör exakt samma diagramtolkning. Allt beroende på var och ens egen riskvilja. Och kanske också beroende på det tidsperspektiv man väljer att agera inom.

För det stora värdet av teknisk analys som jag ser det är konstigt nog inte att göra prognoser. Visst, det kan vara bra. Men det stora värdet av teknisk analys är istället att hitta nivåer där man kan agera med så gynnsamt förhållande mellan risk och potentiell vinst som möjligt.

Teknisk analys är helt enkelt ett mycket kraftigt verktyg att göra handlingsplaner med.

Se gärna filmen nedan om du vill veta mer.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger också aktier i Mekonomen.

Gratis minikurs i teknisk analys:

Vad är den stora hemligheten med teknisk analys?

Se filmen så förstår du!

OMXS30: Kortsiktig tvekan, men stark långsiktigt uppåtriktad trend

teknisk-analys omxs30

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 visade förra veckan upp kortsiktiga svaghetstendenser då stödnivån vid ca 1840 bröts. Indexet gick sedan snabbt ned och testade av stödområdet vid ca 1800.

Den stödnivån höll dock och sedan dess har OMXS30 på nytt försökt komma upp till motståndsområdet vid ca 1858.

teknisk-analys omxs30

Den långa trenden är emellertid uppåtriktad i och med att indexet bildat ett mönster med successivt allt högre och högre toppar och bottnar. Dessutom är de flesta viktiga medeltalskurvorna uppåtriktade.

Så nu befinner OMXS30 sig i en kortsiktig konsolideringsfas inom den längre uppåtriktade trenden.

Nya köpsignaler erhålls om indexet kan etablera sig över motståndet vid ca 1858. Och säljsignaler om stödområdet vid ca 1798-1802 bryts.

På längre sikt erhålls dock lite allvarligare säljsignaler först om OMXS30 under relativt hög handelsaktivitet etablerar sig under det starka stödområdet vid ca 1691-1706 där indexet viktiga 200-dagars medeltalskurva också ligger.

Lär dig teknisk analys och hitta dina köp- och säljsignaler själv.
Gå den kostnadsfria kursen!

Ta kontrol över din trading!

teknisk-analys omxs30

Sett i ett längre tidsperspektiv dominerar också styrketecknen för OMXS30.

Sedan bottennivåerna i mitten av mars har indexet har fått flera starka köpsignaler, trenden pekar uppåt och handelsvolymsambanden är positiva.

Nya köpsignaler erhålls här om OMXS30 kan tydligt etablera sig över motstånden vid ca 1858 och ca 1906.

Styrkan i börstrenden kommer ifrån centralbanker och regeringar som i rekordartad omfattning stimulerar ekonomierna med både expansiv penningpolitik och finanspolitik.

De låga räntorna, obligationsköpen, bidragen och de sänkta skatterna skapar en drivhuseffekt på finansmarknaderna.

Så länge dessa stimulanser fortsätter finns det därför goda förutsättningar för fortsatt stigande börskurser och nya kursrekord.

Vi fortsätter därför med vår strategi att se alla nedgångar som sker under relativt låg handelsaktivitet som potentiella köptillfällen.

Vi har i tidigare analyser också betonat vår positiva syn på ”allt” som har med fordonssektorn att göra.

Volvo B har till exempel fått ett antal starka köpsignaler de senaste månaderna. Den tidigarelagda kvartalsrapporten gjorde att aktien fick ny fart uppåt.

Handelsvolymsambanden är även här positiva vilket stärker signalvärdet i de erhållna köpsignalerna.

teknisk-analys Volvo

Volvo B har tidigare etablerat sig över den gamla all time high nivån vid 175,1. Denna nivå, och den uppåtriktade trendlinjen strax under, blir nu ett viktigt stödområde.

Autoliv har också visat på styrka de senaste månaderna.

Bolaget har något av en oligopolställning på säkerhetsprodukter för fordon och missgynnas inte heller av den pågående elbilstrenden.

teknisk-analys autoliv

Den senaste köpsignalen kom när Autoliv etablerade sig över motståndet vid ca 700 och samtidigt bröt den långa nedåtriktade trendlinjen i diagrammet. Dessutom är handelsvolymsambanden den senaste tiden klart positiva.

Så skulle rapporten, som i skrivande stund inte publicerats, bli bra så borde aktien ha goda förutsättningar att förr eller senare kunna testa av motståndet vid ca 840 kr.

Och kanske med tiden också det vid det gamla all time high nivån 1047,1 kr ifrån 18 juni 2018…

En dålig rapport riskerar dock att förskjuta detta scenario ordentligt i tid.

Stödnivåer finns vid ca 700 kr och en annan tydlig säljsignal skulle också erhållas om aktien skulle etablera sig under stödområdet vid ca 620 kr.

Lär dig teknisk analys och hitta dina köp- och säljsignaler själv.
Gå den kostnadsfria kursen!

Vill och själv kunna hitta köp- och säljsignaler, se trender, kursformationer och att beräkna prisobjektiv? Och vill du lära dig allt detta av ett proffs med över 30 års erfarenhet av praktiskt användande av teknisk analys? Passa då på att investera i din trading! 

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger aktier i Autoliv och Volvo B.

Läs tidigare analyser här:

OMXS30 analys 11 augusti 2020. Även Ericsson, Nokia, Elanders, JM

kortsiktigt-omx-11-aug-2020

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 har den senaste veckan visat på viss styrka och ser ut att ha stabiliserats över de kortsiktigt viktiga stödnivåerna vid ca 1702 och ca 1681-1691.

kortsiktigt-omx-11-aug-2020

Skulle dessa stödnivåer dock, något överraskande, brytas får indexet säljsignaler. OMXS30 ser emellertid ut att ha goda möjligheter att snarare bryta uppåt. Kortsiktigt mycket intressanta köpsignaler erhålls om indexet kan etablera sig över motståndsnivåerna kring ca 1764 och ca 1798.

Får OMXS30 nya köpsignaler så fortsätter också det mer långsiktiga mönstret indexet varit i sedan mars med successiva köpsignaler, högre och högre toppar och bottnar som därmed också skapat en tydligt uppåtriktad trend.I detta med långsiktiga tidsperspektiv får OMXS30 en köpsignal om indexet kan etablera sig över motståndet vid ca 1798. I så fall siktar vi på uppgångar till nästa tydliga motståndsnivå vid ca 1906. Skulle däremot OMXS30 mot förmodan etablera sig under stödnivåerna vid ca 1681-1702 får indexet dock även här säljsignaler.


Bland enskilda aktier är det många som ser intressanta ut ur ett teknisk analys perspektiv. Kan man sedan också kombinera detta med rimliga värderingar och en positiv utvecklingspotential för själva företaget så tycker vi att det blir ännu mer intressant.


Till exempel våra nordiska telekomjättar . Ericsson och Nokia, tycker vi ser intressanta ut ur båda dessa perspektiv. Dessutom kanske intresset fortsätter att öka för dessa bolag om Trump och USA fortsätter sin kampanj emot kinesiska Huawei.


Ericsson B har tidigare fått en stark köpsignal ur en upp- och nedvänd huvudskuldraformation. Formationens storlek indikerar en kurspotential till ca 120 kr. En ny köpsignal erhålls här om motståndet vid ca 105 kr passeras, Säljsignaler erhålls om stöden vid ca 99 kr och särskilt det vid ca 89-92 kr bryts.

Även Nokia ser intressant ut. Kan aktien under en ökad handelsaktivitet etablera sig över motståndet vid ca 45 kr får aktien en mycket intressant köpsignal. Därefter finns det viktiga motståndsnivåer vid ca 55 kr och ca 59 kr. Men formationens storlek, även här en upp och nedvänd huvudskuldra, indikerar en uppgångspotential till ca 63 kr. Men vi är nog tacksamma även för 59 kr… Skulle dock stödnivåerna vid ca 36-37 kr brytas får Nokia istället säljsignaler.


Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Diagram-Nokia-II-200810-1024x576.png

Sedan kan kanske intresset för konjunkturkänsliga bolag öka ännu mer om Trump får igenom ökade stimulanser och om EU:s stimulanspaket går igenom i alla nationella parlament. En av många aktier som då kan komma att gynnas är logistikbolaget Elanders. Detta bolag, som alltså inte bara är ett tryckeri, utan snarare ett välskött och internationellt expanderande logistik företag, kommer att gynnas stort av ökad ekonomisk aktivitet. Aktien har tidigare fått köpsignaler och ligger i en uppåtriktad trend.Kommer Elanders även orka etablera sig över motståndsnivån och sitt MA200 vid ca 67? Eller kommer stödnivåerna vid ca 60 kr brytas? Det återstår att se. Men vi utgår ifrån att aktien har goda möjligheter att passera både motstånden vid ca 67 kr som de vid ca 74 kr, ca 80 kr och kanske även det vid ca 91 kr.


En annan favorit är JM. Aktien har fått flera mycket starka köpsignaler de senaste månaderna och ligger i en tydligt uppåtriktad trend. Nya köpsignaler erhålls om motstånden vid ca 270 kr och 313 kr passeras. Vi blir dock lite försiktiga till aktien om den uppåtgående trendlinjen som i skrivande stund ligger vid ca 254 kr bryts. För JM går oftast rakt upp eller rakt ned…

JM aktieanalys


Är du intresserad av att lära dig mer om teknisk analys och själv kunna hitta köp- och säljsignaler? Och lätt kunna se trender, kursformationer och att beräkna prisobjektiv?

Passa då på att investera i din trading! Klicka är och anmäl dig till vår kurs i teknisk analys!


Viktigt: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner.