Trenden är uppåtriktad

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 har den senaste veckan fått en ny köpsignal när det etablerade sig över motståndet vid ca 1950-1955. Indexet ligger även i en uppåtriktad trend.

Kortsiktigt intressanta stödnivåer finns vid ca 1939-1945, ca 1908, ca 1873 och ca 1834.

OMXS30 får en ny kortsiktig köpsignal om OMXS30 kan etablera sig över motståndet vid ca 1975.

Vidgar vi synsättet till ett längre tidsperspektiv ser vi att OMXS30 sedan våren 2020 ligger en uppåtriktad trend med successivt stigande toppar och bottnar. De senaste köpsignalerna bekräftar den långsiktigt positiva bilden av börsläget.

Vi behåller därför en positiv grundsyn på OMXS30 så länge som indexet håller sig över den viktiga stödnivån vid ca 1834 och så länge som eventuella nedgångar sker under relativt låg handelsaktivitet jämfört med den under uppgångsperioderna.

Börsens styrka är i mycket sprunget ur de kraftigt positiva ekonomiska stimulanser som centralbanker och regeringar bedriver i pandemins spår. Vi utgår ifrån att dessa stimulanser fortsätter under överskådlig tid.

Skulle det dock komma signaler om att till exempel centralbankerna i höst vill dra ned på stimulanserna blir läget väldigt känsligt.

Men så länge som centralbanker och regeringar säger att de för säkerhets skull avser stimulera även om ekonomierna börja vakna till liv igen så är det klart positivt för börstrenden.

Bland enskilda aktier finns det gott om exempel på aktier som antingen redan ligger i en kraftig uppgångsfas eller ser ut att ladda för att börja en sådan.

Till exempel bilhandelskedjan Mekonomen är en sådan aktie. Sedan bottennivån i april vid 35 kr har Mekonomen fått ett antal kortsiktiga köpsignaler.

Nu när aktien dessutom etablerat sig över motståndsområdet vid ca 100 kr har den även brutit ut ur en stor bottenformation.

Man kan se det som en upp och nedvänd huvudskuldraformation eller ”cup with a handle”.

Formationen är ca 60 kr djup. Lägger man dessa 60 kr ovanpå utbrottsnivån vid ca 100 kr får man en prispotential till ca 160 kr.

Detta är dock bara en grov måttstock och ingen exakt eller totalsäker prognos. Men i många fall är det ett bra sätt att förstå förhållandet mellan risk och potential i en placering. Sätter man till exempel en stopp loss strax under stödet vid ca 83 kr kan man bättre bedöma om det är värt risken att köpa aktien.

Om man accepterar dessa nivåer som rimliga så får man i så fall ifrån kursen i skrivande stund på 107 kr en uppgångspotential på ca 50 procent. Och en risk på nedsidan på ca 22 procent om stopp lossen vid ca 83 utlöses .

Men om man tycker att detta ger för dålig risk- och vinstförhållande (50% / 22% = 2,3) så kan man antingen låta bli aktien.

Eller så kan man avvakta att aktien eventuellt rekylerar ned till stödområdet vid ca 100 kr innan man köper. För då förbättras risk/vinst-kalkylen betydligt.

Eller så kan man helt enkelt använda sig av en mer närliggande stopp loss nivå.

Kanske till exempel om aktien tydligt etablerar sig under 100 kr? En stopp loss då kanske strax under 96 kr? Även detta förbättrar risk/vinst-kalkylen. Men det ökar risken för att bli utstoppad i onödan.

Det finns alltså många olika sätt agera på även om man gör exakt samma diagramtolkning. Allt beroende på var och ens egen riskvilja. Och kanske också beroende på det tidsperspektiv man väljer att agera inom.

För det stora värdet av teknisk analys som jag ser det är konstigt nog inte att göra prognoser. Visst, det kan vara bra. Men det stora värdet av teknisk analys är istället att hitta nivåer där man kan agera med så gynnsamt förhållande mellan risk och potentiell vinst som möjligt.

Teknisk analys är helt enkelt ett mycket kraftigt verktyg att göra handlingsplaner med.

Se gärna filmen nedan om du vill veta mer.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner och författaren äger också aktier i Mekonomen.

Gratis minikurs i teknisk analys:

Vad är den stora hemligheten med teknisk analys?

Se filmen så förstår du!

Lämna en kommentar