Trenden för börsen och OMXS30 pekar uppåt. Än så länge…

Storbolagsindexet OMXS30 har i år fått ett antal kortsiktiga köpsignaler och trenden är tydligt uppåtriktad. Senaste köpsignalen kom när motståndet vid ca 2008 passerades. OMXS30 får ny köpsignal om indexet kan etablera sig över motståndet vid ca 2044.

Den kortsiktiga uppåtriktade trendlinjen ligger i skrivande stund vid ca 2007. Denna trendlinje bildar ihop med flera horisontella stödnivåer i intervallet 1985-2008 ett kluster av stödnivåer av stort kortsiktigt intresse.

Nedåtriktade indexrörelser, särskilt om de sker under en relativt låg handelsaktivitet, som inte bryter detta stödområde vid ca 1985-2008 ser vi därför främst som potentiella köptillfällen.

Skulle däremot OMXS30 etablera sig under 1985 erhålls dock en tydlig kortsiktig säljsignal. Därefter finns det sedan intressanta kortsiktiga stödnivåer vid ca 1932, ca 1908 och ca 1834 att bevaka.

Sett i ett längre tidsperspektiv dominerar också den positiva bilden för OMXS30.

OMXS30 har här fått flera långsiktiga köpsignaler, indexet visar upp ett mönster med stigande bottnar och toppar och ligger också klart över sin 200-dagars medeltalskurva som dessutom lutar uppåt.

Uppgångarna sker oftast också under en relativt hög handelsvolym jämfört med den under nedgångsdagarna. Vilket man bland annat kan se på att On Balance Volume (OBV) indikatorn lutar uppåt. Detta positiva handelsvolymmönster är en viktig indikator på den uppåtriktade trendens styrka.

För att få den första långsiktigt intressanta säljsignalen behöver OMXS30 etablera sig under stödområdet vid ca 1950-1985. Sedan finns det också långsiktigt intressanta stödnivåer vid ca 1834 och ca 1700.

Så ser man på indexdiagrammen ser allt lugnt ut. Köpsignaler, positiva volymsamband och uppåtriktade trender vart man än ser…

Dessutom har bolagsrapporterna erbjudit övervägande positiva överraskningar, centralbankerna fortsätter att överskölja finansmarknaderna med billiga pengar och de flesta regeringar stimulerar också med bidrag och skattesänkningar. Allmänhetens oro för pandemin verkar också avta något alltefter som smittotalen går ner och vaccinleveranserna sakta börjar komma igång.

Så vad kan då gå fel? Tja, kanske just det att ”alla” börjat inse att förutsättningarna är goda för att börsen ska fortsätta uppåt under ganska lång tid. Och redan köpt på sig aktier för att vara med på uppgången.

Det finns dessutom gott om exempel på att det spekulativa inslagen på världens finansmarknader är betydande. Man kan till exempel bara nämna Gamestop, Bitcoin och Tesla.

Så skulle det komma betydande negativa nyheter så är det många placerare som ligger felplacerade. Och ska många sälja samtidigt, särskilt när det kanske inte finns så många aktiva placerare som har pengar kvar att köpa för, så kan det bli problem…

Men kommer inga större negativa impulser så kan uppgången fortsätta under ganska lång tid. I princip så länge som centralbankerna fortsätter att bedriva en expansiv penningpolitik.

Kortsiktigt brukar emellertid tiden nu efter rapportperioden, och kanske särskilt i samband med sportlovsveckorna, bli en lugn period. Kanske tycker många kortsiktiga placerare att de vill sälja av då?

Så sammanfattningsvis: Börstrenden är uppåtriktad. Vi ligger därför gärna för uppgång. I kortsiktiga portföljer är det dock intressant att då och då sälja av lite vid kursrusningar uppåt. För att ha möjlighet att kunna köpa lite vid tillfälliga nedgångar.

Men risknivån är hög.

Så vi tycker därför det är viktigt att bevaka att stödnivåer och trendlinjer fortfarande håller.

OBS: Denna artikel är endast avsedd som inspiration. Den innehåller absolut inga rekommendationer. Det är också endast författarens, ingen annans, personliga reflektioner.

Minikurs i teknisk analys!!!!

Investera i din trading nu, helt kostnadsfri minikurs

Provsmak här nere :))

Vad är medeltalskurvor? Och vad kan jag använda dom till?

Se filmen så förstår du!

Lämna en kommentar